Schoolgids

Belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken op school.

In de schoolgids laat informatie over regels en afspraken binnen de school, de lessentabel, administratieve zaken, kortom alles wat voor de dagelijkse gang van zaken van belang is. De schoolgids van schooljaar 2020-2021 is te downloaden via deze link.

ICT Handboek

We hebben voor alle leerlingen een ICT Handboek gemaakt. Dat is terug te vinden via deze link. En via deze link vind je ook een filmpje met instructies.