Wie zijn wij?

We stellen ons even voor.

X11 media en vormgeving is een school voor vmbo en havo waar ongeveer 1050 leerlingen onderwijs volgen. Hier nemen we jou, de leerling, als uitgangspunt. Dat betekent dat het onderwijs is afgestemd op datgene wat je op een bepaald moment aankunt en op het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

Kenmerkend voor ons onderwijs is:

 • Ontwikkelen van creativiteit
 • Ontdekken van eigen talenten
 • Leren samenwerken
 • Leren kiezen
 • Leren kijken
 • Initiatief leren nemen
 • Aandacht voor product en proces

Je bent hier bezig met het (verder) ontwikkelen van jouw creativiteit en technische vaardigheden, zodat je later een specialist kunt worden in media en vormgeving. Je werkt niet alleen met pen, potlood en stift, maar ook op de computer. Je moet dus wel een beetje van techniek houden als je naar X11 wilt.

Je houdt een portfolio bij, zodat jijzelf, maar ook anderen kunnen zien hoe jouw ontwikkeling verloopt; een creatieve ontwikkeling stopt nooit. Met dit portfolio kun je worden toegelaten op creatieve vervolgopleidingen, zoals bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum Utrecht.

Om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs of in het beroep is het van groot belang dat je je niet alleen bepaalde kennis maar ook een aantal vaardigheden hebt eigen gemaakt, zoals:

 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen
 • Creativiteit, lef en probleemoplossend vermogen
 • Samenwerking aan gemeenschappelijke doelen
 • Betrokkenheid

Bij veel opdrachten ga je hiermee aan de slag. Je volgt onderwijs in een prettige omgeving; leerlingen en medewerkers vinden X11 een veilige plek waar iedereen respect heeft voor elkaar.