Missie en visie

Voor de ontwikkeling van goed onderwijs is de missie en visie van een school van groot belang. Het is immers het startpunt van alle ontwikkelingen.

Missie

Onze opdracht is om leerlingen met een diploma en een toereikende dosis zelfstandigheid naar het vervolgonderwijs te begeleiden. Kennis bijbrengen, maar daarnaast zorgen dat kinderen zich kunnen redden, zelfstandig zijn, voor zichzelf opkomen en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Visie

X11 is een school voor VMBO en HAVO. We zijn een school voor media en vormgeving. Dit betekent dat leerlingen die zich graag willen ontwikkelen op het gebied van vormgeven, grafisch ontwerpen of digitale media bij ons op hun plek zijn!

Schoolplan

Vanuit de missie en visie op onderwijs komt er een plan tot stand met doelen, die gericht zijn op de toekomst van het onderwijs op de school. Deze doelen en plannen zijn vastgelegd in een schoolplan. Het schoolplan 2020-2024 is via deze link te downloaden.

Schoolgids

De uitwerking van het schoolplan is deels terug te vinden in de schoolgids. De schoolgids 2022-2023 is via deze link te downloaden.