Ondersteuning

Het kan voorkomen dat je (extra) hulp en begeleiding nodig hebt; hoe organiseren we dat met elkaar?

Wie zorgen voor (extra) hulp en begeleiding?

Je hebt op X11 een mentor, die zie je een of twee uur per week in de mentorles. Daarnaast geeft je mentor je ook nog een les vanuit zijn vak. Je mentor is altijd je aanspreekpunt voor als er iets minder goed gaat of je iets niet weet. Ook voor jouw ouders is de mentor het aanspreekpunt van de school.

De ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem, dus ook van jou. Als blijkt dat je extra hulp nodig hebt, zorgt de mentor soms samen met het ondersteuningsteam dat de juiste ondersteuning wordt ingezet.

We bieden ondersteuning op maat, dus dat betekent dat we altijd samen met jou en je ouders kijken naar wat je nodig hebt om goed tot leren te komen. Soms organiseren we deze ondersteuning individueel, maar vaak ook zit m de ondersteuning in een algemene kwaliteitsslag (zo organiseren we de ondersteuning bij dyslexie bijvoorbeeld teambreed).

Met wie werken we samen?

Als je problemen hebt waar je samen met je mentor niet uitkomt, dan bespreekt hij dit met het ondersteuningsteam. Je mentor en het ondersteuningsteam bekijken dan met jou en je ouders hoe we samen stappen kunnen maken richting verbetering van de situatie. Dit doen we dan vaak in overleg met een of meerdere van onze kernpartners:

  • De leerplichtambtenaar
  • JGZ, de schoolverpleegkundige en /of schoolarts
  • Het buurtteam VO
  • De begeleider passend onderwijs