Overige informatie

Overige informatie, klinkt vaag maar is zeker niet onbelangrijk.

Externe vertrouwenspersoon

Dit is voor de hele NUOVO scholengroep Jacqueline Pulles. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar via 088 – 144 02 00. Zie voor meer informatie de website www.nuovo.eu.

Men kan hier terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek- en psychisch geweld evenals signalering inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme, e.d.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Je hoopt dat je het nooit tegenkomt, maar is dit in beeld dan kun je er iets aan doen. Lees het document.