Overige informatie

Hier vind je informatie over onder andere de NUOVO vertrouwenspersoon, informatie omtrent de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de presentaties zoals gegeven op de meest recente informatieavond

Externe vertrouwenspersoon

Dit is voor de hele NUOVO scholengroep Jacqueline Pulles. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar via 088 – 144 02 00. Zie voor meer informatie de website www.nuovo.eu.

Men kan hier terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek- en psychisch geweld evenals signalering inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme, e.d.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Je hoopt dat je het nooit tegenkomt, maar is dit in beeld dan kun je er iets aan doen. Lees het document.

Presentaties informatieavond

Op 18, 19 en 26 september vonden de informatieavonden plaats. Hoewel de mentoren voor hun klas specifieke presentaties hebben gemaakt en ongetwijfeld hebben gedeeld, zijn hier de algemene presentaties nog een keer terug te zien. De algemeen gemaakte presentatie van leerjaar 1 en 2 vind je hier, die van leerjaar 3 vind je hier en die van leerjaar 4 hier en van leerjaar 5 hier. Mocht je hierover verder vragen hebben, neem dan contact op met de mentor of met ons info-mailadres.