Overige informatie

Hier vind je informatie over Mr. Chadd, de NUOVO vertrouwenspersoon, informatie omtrent de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Mr. Chadd

Je kunt thuis gebruik maken van Mr. Chadd als je vragen hebt over een bepaald vak. Alle leerlingen van X11 kunnen gebruikmaken van deze huiswerkhulp. Met deze dienst kun je op elk moment hulp vragen bij het maken van je schoolwerk. We zetten Mr. Chadd in, omdat de combinatie tussen fysiek en thuisonderwijs (voorlopig) nog een belangrijke rol speelt. De mentoren hebben de eerste keer samen met de leerlingen ingelogd. Dit filmpje geeft meer informatie over Mr. Chadd. Via deze link vind je informatie over het gebruik van Mr. Chadd voor leerlingen en via deze link vind je informatie voor ouders.

Externe vertrouwenspersoon

Dit is voor de hele NUOVO scholengroep Jacqueline Pulles. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar via 088 – 144 02 00. Zie voor meer informatie de website www.nuovo.eu.

Men kan hier terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek- en psychisch geweld evenals signalering inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, extremisme, e.d.

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Je hoopt dat je het nooit tegenkomt, maar is dit in beeld dan kun je er iets aan doen. Lees het document.