X11 gaat met i&p basisscholen bezoeken

X11 gaat met i&p basisscholen bezoeken

Net als taal en rekenen kom je technologie overal tegen in de wereld. In programmeren komen de drie zelfs samen. Technologie is de drijvende kracht achter de grote innovaties die onze maatschappij in een steeds hoger tempo doen veranderen. Technologie is zodoende voor X11 een leergebied dat naast taal en rekenen bijdraagt aan het leren begrijpen van de wereld om ons heen om zich erin te kunnen redden, zelfstandig te zijn, voor zichzelf te kunnen opkomen en verantwoordelijkheid te durven nemen voor hun eigen ontwikkeling.

De grafische sector is al jarenlang enorm in ontwikkeling. Waar leerlingen vroeger leerden boekdrukken en letterzetten, ontwerpen ze de afgelopen jaren websites, interactieve pdf’jes en games. Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, zetten we als X11 in om leerlingen met behulp van allerlei verschillende technieken het creatieve proces te doorlopen. Bij die technieken horen al langer de klassieke grafische technieken als lino’s, zeefdrukken en de modernere software van Adobe, maar sinds enkele jaren leren we leerlingen ook te experimenteren met virtual reality (VR), 360-graden camera’s, Makey-Makey’s, 3D-printers, lasersnijders. Dit laatste heeft vorm gekregen in het door ons ontwikkelde examenvak Innovatie & Prototyping, kortweg I&P.

I&P wordt momenteel gegeven in leerjaar 1 t/m 3 op het VMBO als onderdeel van het beroepsgerichte profiel op X11: media, vormgeving en ICT (MVI). Daarnaast wordt het gegeven in leerjaar 1 t/m 4 op de Havo (hier heeft het vak een andere naam: Onderzoek & Ontwikkeling). Om een beeld te geven van wat het vak inhoudt, heeft de vakgroep afgelopen jaar een presentatie gemaakt, welke via deze link te bekijken is. De inhoud, de didactiek en de gevraagde attitude van leerlingen en docenten zorgen voor grote mate inspiratie en aanstekelijkheid op X11 rondom nieuwe technologie en digitale geletterdheid. Iets waarvan we op X11 vinden dat niet alleen een opdracht is voor vakscholen in de creatief-technische sector, maar voor heel het voorgezet onderwijs.

Ook het basisonderwijs heeft hierin een opdracht. In 2019-2020 wordt het leergebied Wetenschap & Technologie (W&T) ingevoerd. Daarnaast werken kinderen op steeds jongere leeftijd op smartphones en tablets, waarmee digitale geletterdheid ook een belangrijk onderdeel aan het worden is binnen het onderwijs aan deze doelgroep. Om het basisonderwijs hierbij te ondersteunen hebben we op X11 een wild plan opgevat buiten de kaders, gewoon omdat we hierin geloven.

Vanaf 2019 gaat I&P samenwerken met verschillende scholen van het SPO (stichting van openbare basisscholen in Utrecht). Ongeveer vijftig basisscholen zullen de komende twee jaar worden bezocht door een I&P docent met een team van X11 leerlingen. Dit team verandert geregeld van samenstelling. Het doel hiervan is samen leren met leerlingen door leerlingen onder begeleiding van de docent en met de docent. De didactiek van het loslaten, vooral hoe kan je het technisch creatief proces van I&P toepassen in je lessen of klas? De docent heeft zijn handen op de rug en laat de leerlingen met elkaar ontdekken wat techniek betekent en welke mogelijkheden er zijn. Door kennis te laten maken via verschillende stationnetjes leren de leerlingen hoe zij zelf dit proces kunnen oppakken. De docent krijgt beter inzicht van het technisch creatief proces door het samen met de I&P docent te observeren wanneer je wel of juist niet moet sturen. De stationnetjes worden begeleid door leerlingen van X11 die hiermee hun meesterproef afronden. De meesterproef bestaat onder meer uit het kunnen uitleggen aan derden van nieuwe technieken, bijvoorbeeld: Micro bit, maken van een paper circuit, 3D printen etc.

Mochten scholen geïnteresseerd zijn, kunnen zij zich hiervoor aanmelden, via deze link.

Jurriaan Rexwinkel is docent bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant