Samenwerking rondom de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Samenwerking rondom de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

We willen dat leren betekenisvol is en dat het verbonden is met echte situaties. Hierom werken we veel samen met culturele partners, makers, creatief-technische bedrijven aan leuke en inspirerende opdrachten voor leerlingen. We vinden het daarbij belangrijk dat leerlingen niet gewoon consumerende gebruikers zijn van bijvoorbeeld excursies, maar dat ze zelf als toekomstig maker ingezet worden en leren hoe ze kunnen bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Zo hebben de eerstejaars leerlingen eind 2020 samengewerkt met de Gemeente Utrecht om vorm te geven aan het Utrecht van de toekomst. Er wonen steeds meer mensen in onze stad: nu zijn het er 350.000, maar over 20 jaar wonen er ongeveer 450.000 mensen in Utrecht. Dat vraagt om slimme en duurzame manieren om de beschikbare ruimte samen te gebruiken. De Gemeente Utrecht werkt daarom aan een ruimtelijk plan in de richting van 2040. Daarin speelt inspraak van bewoners en gebruikers van de stad een grote rol.

Leerlingen denken mee over ruimtelijk plan voor Utrecht

De eerstejaars leerlingen werkten aan de opdracht via een speciaal hiervoor gemaakt filmpje. Leerlingen maakten voor de uitwerking ervan gebruik van kennis die zij opdeden bij het vak Mens & Maatschappij over duurzaamheid, mobiliteit en de groepen gebruikers van een stad of gebied. Ze hebben tijdens dit proces ook vragen kunnen stellen aan een stedenbouwkundige, een communicatieadviseur en een adviseur maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Er is nagedacht over vragen als;

  • Wat is multifunctioneel ruimtegebruik? Hoe kunnen we de ruimte maximaal benutten?
  • Wat is duurzaam en circulair bouwen en hoe kan je dat in de toekomst toepassen?
  • In 2040 zou de voetganger, fietser en het Openbaar Vervoer voorrang moeten krijgen op gemotoriseerde voertuigen, waarom willen we dat en hoe kan je dat realiseren?

Het maken van een prototype

Vervolgens hebben zij bij het vak Innovatie & Prototyping, wat gaat over idee-ontwikkeling, dat wat ze geleerd hebben omgezet in een prototype van een wijk. De leerlingen hebben met verschillende punten rekening gehouden;

  • Utrecht groeit als stad, dat vraagt om voldoende woningen in een wijk en dat er woningen zijn voor verschillende doelgroepen (jong/oud, verschillende prijsklassen, huur/koop).
  • Er zijn stedelijke voorzieningen nodig in de wijk zoals winkels, een school, werkplekken, sportaccommodaties, recreatie en werkplekken.
  • De wijk is zo duurzaam mogelijk, wat kunnen jullie daarvoor bedenken?
  • Er zijn voldoende mogelijkheden om je te verplaatsen waarbij de voetganger, fietser en het openbaar vervoer voorrang hebben op gemotoriseerde voertuigen.

De resultaten zijn vastgelegd door de docent fotografie. Oorspronkelijk zouden ze zichtbaar geëxposeerd worden in de stad. In deze periode van corona blijkt het echter niet verstandig om werk dusdanig tentoon te stellen in de openbare ruimte dat er mogelijk groepsvorming kan ontstaan. Zodoende zijn medewerkers van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 momenteel hard bezig om verschillende resultaten van de leerlingen via de website van Gemeente Utrecht zichtbaar te maken. Zodra het erop staat, zullen we er via een linkje in dit artikel naar verwijzen. Hieronder alvast een voorproefje van enkele van de resultaten.

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant

Op X11 vinden we het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven over wat er goed gaat, wat verbeterd zou kunnen worden en waar we de komende jaren naartoe gaan. Hierom organiseren we in mei en juni 2021 gesprekstafels voor leerlingen, medewerkers en ouders. In dit artikel...

Lees verder

School hoort een veilige en prettige omgeving te zijn voor iedereen. De tijd die je op school doormaakt herinner je je leven lang, mede omdat je ontzettend bezig bent met wie je bent en belangrijke vriendschappen aangaat. We voelen op X11 een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van sociale veiligheid....

Lees verder

Op 24 maart organiseerden de NUOVO Scholen een webinar met Steven Pont. Steven is ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut, spreker, columnist en auteur. In het webinar deelt hij zijn visie op wat de huidige coronacrisis doet met mensen in het algemeen, en kinderen in de puberleeftijd in het bijzonder.

Lees verder

Wiskunde is echt een vak waarvoor veel oefening nodig is. Daardoor kan het lijken of wiskunde vooral sommetjes doen is en niet zo veel met het echte leven te maken heeft. De afgelopen tijd hebben de leerlingen van 3 havo zich beziggehouden met wiskunde in de natuur en kunst.

Lees verder