Samenwerking rondom de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Samenwerking rondom de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

We willen dat leren betekenisvol is en dat het verbonden is met echte situaties. Hierom werken we veel samen met culturele partners, makers, creatief-technische bedrijven aan leuke en inspirerende opdrachten voor leerlingen. We vinden het daarbij belangrijk dat leerlingen niet gewoon consumerende gebruikers zijn van bijvoorbeeld excursies, maar dat ze zelf als toekomstig maker ingezet worden en leren hoe ze kunnen bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Zo hebben de eerstejaars leerlingen eind 2020 samengewerkt met de Gemeente Utrecht om vorm te geven aan het Utrecht van de toekomst. Er wonen steeds meer mensen in onze stad: nu zijn het er 350.000, maar over 20 jaar wonen er ongeveer 450.000 mensen in Utrecht. Dat vraagt om slimme en duurzame manieren om de beschikbare ruimte samen te gebruiken. De Gemeente Utrecht werkt daarom aan een ruimtelijk plan in de richting van 2040. Daarin speelt inspraak van bewoners en gebruikers van de stad een grote rol.

Leerlingen denken mee over ruimtelijk plan voor Utrecht

De eerstejaars leerlingen werkten aan de opdracht via een speciaal hiervoor gemaakt filmpje. Leerlingen maakten voor de uitwerking ervan gebruik van kennis die zij opdeden bij het vak Mens & Maatschappij over duurzaamheid, mobiliteit en de groepen gebruikers van een stad of gebied. Ze hebben tijdens dit proces ook vragen kunnen stellen aan een stedenbouwkundige, een communicatieadviseur en een adviseur maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Er is nagedacht over vragen als;

  • Wat is multifunctioneel ruimtegebruik? Hoe kunnen we de ruimte maximaal benutten?
  • Wat is duurzaam en circulair bouwen en hoe kan je dat in de toekomst toepassen?
  • In 2040 zou de voetganger, fietser en het Openbaar Vervoer voorrang moeten krijgen op gemotoriseerde voertuigen, waarom willen we dat en hoe kan je dat realiseren?

Het maken van een prototype

Vervolgens hebben zij bij het vak Innovatie & Prototyping, wat gaat over idee-ontwikkeling, dat wat ze geleerd hebben omgezet in een prototype van een wijk. De leerlingen hebben met verschillende punten rekening gehouden;

  • Utrecht groeit als stad, dat vraagt om voldoende woningen in een wijk en dat er woningen zijn voor verschillende doelgroepen (jong/oud, verschillende prijsklassen, huur/koop).
  • Er zijn stedelijke voorzieningen nodig in de wijk zoals winkels, een school, werkplekken, sportaccommodaties, recreatie en werkplekken.
  • De wijk is zo duurzaam mogelijk, wat kunnen jullie daarvoor bedenken?
  • Er zijn voldoende mogelijkheden om je te verplaatsen waarbij de voetganger, fietser en het openbaar vervoer voorrang hebben op gemotoriseerde voertuigen.

De resultaten zijn vastgelegd door de docent fotografie. Oorspronkelijk zouden ze zichtbaar geëxposeerd worden in de stad. In deze periode van corona blijkt het echter niet verstandig om werk dusdanig tentoon te stellen in de openbare ruimte dat er mogelijk groepsvorming kan ontstaan. Zodoende hebben we er samen met de gemeente voor gekozen om een filmpje te maken van de resultaten en de leeropbrengsten. Het filmpje vind je hieronder. Op 21 april komt ook de wethouder Klaas Verschuure langs om met de leerlingen in gesprek te gaan over de opgave voor de stad en tips en adviezen van leerlingen.

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant