Onze ervaring met het lokale jeugddebat

Onze ervaring met het lokale jeugddebat

Bij het vak maatschappijwetenschappen hebben we geleerd hoe je goed kunt debatteren op basis van gefundeerde argumenten. Deze kennis hebben we gekoppeld aan de praktijk door op bezoek te gaan bij de Utrechtse gemeenteraad en hier deel te nemen aan het eendaags debatprogramma van de Nationale Jeugd Raad (NJR).

Hier hebben we gekeken hoe we (twee) maatschappelijke problemen kunnen oplossen, die in Utrecht een relatief grote rol spelen. Aan het begin van de dag werden de deelnemers in 2 thema’s verdeeld: Tian werd ingedeeld bij het thema veiligheid (onderwerp: safestreets) en Titus en Luuk bij onderwijs (onderwerp: taalachterstand). We zijn ons gedurende de dag gaan voorbereiden op het debat wat later die middag in de raadszaal ter de Varrolaan 100 plaats zou vinden.


Safestreets

In de eerste paar uur heeft het team het probleem geanalyseerd. Hierbij hebben we ons gefocust op gedrag van mensen in de straat en zaken als graffiti op muren. In een groepje van zes mensen zijn we vervolgens een oplossing gaan zoeken. De belangrijkste uitkomst hiervan was dat er meer politie op straat moest komen om het veiligheidsgevoel te vergroten en overtredingen te voorkomen (doordat er op mensen gelet wordt).


Taalachterstand

Na een lange brainstorm over onderwijs kwam het team op het probleem van taalachterstand bij mensen die in een milieu leven waarin een andere taal dan de Nederlandse taal gesproken wordt en zijn we mogelijke oplossingen gaan bekijken. Ook wij waren in een groepje van 6 mensen en hebben veel samengewerkt om tot een oplossing te komen. De oplossing die we hebben bedacht was een taalbuddy systeem.

Na de onderzoeksfase volgde het leukste gedeelte: Het debat!

Rond 2 uur gingen wij de raadszaal binnen. Vlak hierna begon het debat. Eerst fractie A en daarna fractie B. Na een korte pitch over het probleem en de oplossing begon het debat. Hierin kwam de oppositie met problemen en kritische vragen over de oplossingen. Vervolgens kregen leden van de fractie de tijd om daarop te reageren. Na de twee debatten van de fracties A en B was er nog een vrij debat. Dit ging over het vuurwerkverbod. In dit debat kon iedereen vrije argumenten brengen. Dit gedeelte was erg leuk omdat iedereen er een eigen mening over had.


Conclusie

Het was een erg leuk debat. De voorbereiding was lang maar deze tijd was wel echt nodig. Het debat zelf met de leden van de oppositie was het leukste gedeelte van de dag. Hierbij waren maximale kennis over het onderwerp en alle bijkomende debat skills nodig. Het vrije debat op het einde was nog een leuke toevoeging aan de dag.

In de lessen maatschappijwetenschappen hadden we al vaak gedebatteerd binnen de klas. Door dit lokale jeugd debat hebben we hetgeen we geleerd hadden bij het vak in praktijk mogen. Zo hebben wij nog meer geleerd over debat methodes en het aanbrengen van structuur in een debat. Het was daarom een erg leerzame en leuke dag!

Luuk Nafzger is leerling bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant