Leren is overal

Leren is overal

Als je in het onderwijs werkt, ben je continu bezig met leren. Dit leren organiseer je als docent voor anderen en voor jezelf. Deze leerprocessen vinden niet alleen binnen school, maar ook daarbuiten plaats. X11 faciliteert graag docenten die hier initiatief in nemen. In dit artikel wordt toegelicht waarom.

Wat wordt bedoeld met leren buiten de school?

Leren buiten de school is natuurlijk erg breed en het is ook prettig om het zo breed te benaderen. Er zijn behalve cursussen en opleidingen meerdere manieren waarop je kunt kijken naar leren buiten de school. Het gaat dan over ‘leren op de juiste plek’. Voor sommige leerdoelen is het eigen schoolgebouw passend en zo zijn er ook leerdoelen of leervragen die vragen om ‘samen naar buiten te gaan’. Een aantal voorbeelden:

  • Leren van een andere school hoe zij keuze-uren organiseren door met een aantal collega’s een schoolbezoek te plannen. Je kunt een middag meelopen, vragen stellen en leerlingen spreken. Automatisch ga je ter plekke en later hierover in gesprek.
  • Je kunt je met een groep collega’s onderdompelen in een totaal andere onderwijscontext (Japan, V.S., Zweden) en vanuit die ervaring met een nieuwe blik naar jullie eigen situatie kijken
  • Nieuwe ideeën ontdekken/inspiratie opdoen voor creatief onderwijs door de afstudeerexpositie van de Design Academy te bezoeken.

In de bovenstaande voorbeelden komt het ‘gezamenlijke’ naar voren. Door samen met onderwijsprofessionals andere omgevingen op te zoeken, ontstaan waardevolle gesprekken en inzichten die teruggenomen worden naar de praktijk. Deze gesprekken leiden tot nieuwe ideeën, plannen of doelen voor je leerlingen, de vakgroep of de organisatie. Het is daarom extra waardevol om dit soort andere contexten juist gezamenlijk op te zoeken. Daarbij is het uiteraard wel van belang om goed te onderzoeken of de context en de leervraag interessant zijn voor de hele groep.

Het bezoeken van een nieuwe omgeving draagt bij aan je ontwikkeling als professional en maakt je loopbaan interessanter. Je kennis en visie over/op onderwijs wordt bijgesteld, getoetst of krijgt beter vorm. Als organisatie kun je deze initiatieven stimuleren door met collega’s mee te denken hoe ze hun leervraag vorm kunnen geven. Ook is het belangrijk om de opgedane leerwinst breed te delen; dit inspireert andere collega’s om ook dergelijke leerplannen te maken. Daarnaast kan er besproken worden of docenten hun scholingsbudget in kunnen zetten om de kosten (of delen daarvan) te dekken.

" Het bezoeken van een nieuwe omgeving draagt bij aan je ontwikkeling als professional en maakt je loopbaan interessanter. "

Binnen de NUOVO-scholengroep wordt elk jaar een studiereis georganiseerd waarbij van elke NUOVO-school twee collega’s mee gaan. Deze studiereis wordt volledig door de deelnemende docenten vormgegeven naar aanleiding van ieders leervragen. De reis draagt bij aan ieders professionele ontwikkeling en heeft een verbindende werking binnen de scholengroep. De allerbelangrijkste factor is echter het eigen initiatief. Het start met een eigen leervraag en de motivatie om daar tijd in te steken en op onderzoek te gaan naar een interessante leeromgeving.

Enkele voorbeelden:

  • https://isr.nuovo.eu/ Internationale studiereis 2018 van de NUOVO-scholengroep. Op de site staat ook de link naar vorige studiereizen.
  • Bezoek aan de Dortmunder U met als leervraag hoe een culturele organisatie kan bijdragen aan de cultuureducatie in een stad
  • Tweedaagse studiereis Parijs met een bezoek École 42 met als leervraag hoe je persoonlijke leerroutes visueel kan maken en hoe je leerlingen meer invloed kan geven op het curriculum. En met een bezoek aan het Centre Pompidou met als leervragen hoe een culturele organisatie kan bijdragen aan cultuureducatie in een stad en hoe binnen één gebouw kunst, cultuur en educatie bij elkaar komen

Marion Willemsen is docent bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant