Lichamelijke opvoeding

Op X11 richten we ons op het plezier tijdens de LO les voor iedere leerling.

Lichamelijke opvoeding (LO) heeft diverse doelstellingen, één daarvan is dat leerlingen een leven lang actief deelnemen aan de beweegcultuur (Brouwer et al., 2011).

Voorheen werkten we op X11 met heterogene beweeggroepen, oftewel de “normale” klas. De gehele klas volgde tijdens een les één of meerdere klassikale beweegthema’s die niet door iedereen werden gewaardeerd. Daardoor werd soms door een groep leerlingen de les als niet leuk ervaren.

Leerlingen die positieve ervaringen opdoen tijdens de lessen LO zijn in hun vrije tijd fysiek actiever op latere leeftijd (Haerens et. al., 2010). Op X11 richten we ons op het plezier tijdens de LO les voor iedere leerling.

Dit schooljaar 2018-2019 starten we in periode 1 met klassikale lessen. Om vervolgens in periode 2 de leerling een eigen beweegprogramma samen te laten stellen op basis van interesse.

De leerlingen krijgen per periode een voortgangsbeoordeling (O, V of G). Magister zet deze beoordeling om naar een cijferbeoordeling (4, 6 of 8). We verwachten van de leerlingen dat zij de sportkleding op orde hebben en actief meedoen in de les.