HAVO

Sinds schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de Havo, en het is daarom ook mogelijk om op X11 je Havo diploma te behalen.

Het is mogelijk om op X11 je Havo diploma te behalen. Sinds schooljaar 2017-2018 is X11 gestart met de Havo en momenteel hebben wij één klas in leerjaar 1, éen klas in leerjaar 2 en enkele leerlingen in leerjaar 4. In schooljaar 2019-2020 komt er ook een klas in leerjaar 3 en in leerjaar 5.

Wij bieden een havo, met veel aandacht voor media en vormgeving waarbij de leerlingen, naast de reguliere vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en kunstvakken, ook examen kunnen doen in bijvoorbeeld het Vmbo-TL examenvak Media, Vormgeving en ICT (MVI) of het vak ITGT. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om bij Kunstvakken te kiezen voor specialisaties Film en Fotografie.

Wij bieden voor de eindexamenklas het profiel Natuur en Techniek en ook Cultuur en Maatschappij.