Vakantie en vrije dagen

Naast het leren is ontspanning zeker zo belangrijk!

Vakanties en vrije dagen

2019-2020
Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 30 augustus 2020
2020-2021
Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Pasen 3 april t/m 5 april 2021
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
Bevrijdingsdag 5 mei 2021
Hemelvaart 13 mei t/m 16 mei 2021
Pinksteren 22 mei t/m 24 mei 2021
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021

Organisatie- en Studiedagen

2020-2021
Dit zijn studie-/werkdagen voor het personeel, maar alle leerlingen zijn dan lesvrij!

Data volgen nog.