Ouderavonden en meer belangrijke data

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Informatieavonden

Deze avonden staan in het teken van (hernieuwd) kennismaken met de mentor en informatie over het nieuwe school- en leerjaar.

Dinsdag 11 september 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur
voor ouders en leerlingen leerjaren 1 en 2 op de Noordse Parklaan

Dinsdag 18 september 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur
voor ouders en leerlingen leerjaren 3 en 4 op de Vondellaan

Ouderspreekavonden (alle leerjaren)

Tijdens deze avonden kunnen ouders én hun kind (10 minuten) gesprekjes voeren met één of twee docenten van hun kind naar aanleiding van de resultaten.

Donderdag 8 november 2018 tussen 19.00 uur en 21.00 uur
Portfolio-avond leerjaar 1 en 2 Noordse Parklaan

Donderdag 15 november 2018 tussen 19.00 uur en 21.00 uur
Ouderspreekavond leerjaar 3 en 4 Vondellaan

Donderdag 18 april 2019
* leerjaar 1 en 2 Docentenspreekavond 18.30-21.00 uur
* leerjaar 3 Docentenspreekavond 19.00-21.00 uur

Kijkavonden

Op deze avonden staat het werk van de leerlingen centraal: alle leerlingen presenteren hun werk aan de ouders. Ouders krijgen hierdoor een indruk van waar hun kind op school mee bezig is. De presentatie van het werk is een onderdeel van het lesprogramma en daarom vallen de kijkavonden onder verplichte lestijd; wij verwachten dan ook dat de leerlingen aanwezig zijn en hun bijdrage leveren.

Donderdag 31 januari 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 11 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur

Belangrijke data

Parijs leerjaar 4
Woensdag 29 mei 2019. De traditionele afsluiting van je schooltijd op X11 media en vormgeving …. de 24-uurs reis naar Parijs!

Gala-avond leerjaar 4
Donderdag 27 juni 2019. Meer informatie en een uitnodiging volgt t.z.t..

Diploma-uitreiking
Tijdens deze avond worden de diploma’s uitgereikt aan al onze geslaagde leerlingen. Na dit officiële gedeelte is er een drankje en een hapje. Ouders zijn hierbij uiteraard van harte welkom.

Dinsdag 9 juli 2019 van 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.