Ouderavonden en meer belangrijke data

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Driehoeksgesprekken

Omdat we op dit moment nog geen ouders mogen ontvangen op school, hebben we ervoor gekozen om de informatieavond anders te organiseren, namelijk als online driehoeksgesprekken. In gesprekken van 15 minuten kunnen ouders en leerlingen (opnieuw) kennismaken met mentoren. De informatie hierover is per brief verstuurd.

Dinsdag 21 en donderdag 23 september 2021
Dinsdag 1 t/m vrijdag 11 februari 2022

Docentenspreekavonden (alle leerjaren)

Nadere informatie volgt in verband met corona maatregelen.

Kijkavonden

Nadere informatie volgt in verband met corona maatregelen.

Belangrijke data

Hier vermelden we indien aanwezig speciale momenten in het schooljaar. Onder het kopje 'Vakantie en vrije dagen' zijn meer agendagerelateerde dagen vermeld.

Nadere informatie volgt in verband met corona maatregelen.