Ouderavonden en meer belangrijke data

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Driehoeksgesprekken

Omdat we op dit moment nog geen ouders mogen ontvangen op school, hebben we ervoor gekozen om de informatieavond anders te organiseren, namelijk als online driehoeksgesprekken. In gesprekken van 15 minuten kunnen ouders en leerlingen (opnieuw) kennismaken met mentoren. De informatie hierover wordt per brief verstuurd. Via deze link vind je informatie over het voorbereiden van de driehoeksgesprekken.

Nadere informatie volgt.

Docentenspreekavonden (alle leerjaren)

Nadere informatie volgt.

Kijkavonden

Nadere informatie volgt.

Belangrijke data

Hier vermelden we indien aanwezig speciale momenten in het schooljaar. Onder het kopje 'Vakantie en vrije dagen' zijn meer agendagerelateerde dagen vermeld.

Kennismakingsmiddag

Dinsdag 13 juni 2023 is de kennismakingsmiddag voor de nieuwe eerstejaars leerlingen van schooljaar 2023-2024.