Ouderavonden en meer belangrijke data

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Informatieavonden

Deze avonden staan in het teken van (hernieuwd) kennismaken met de mentor en informatie over het nieuwe school- en leerjaar.

Woensdag 18 september van 19.00 uur tot 21.00 uur locatie Noordse Parklaan
voor ouders en leerlingen van klas x1e

Donderdag 19 september 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur locatie Noordse Parklaan
voor ouders en leerlingen van de klassen X1a, X1b, X1c, X1d, X1f, X1g, X1h, X1i en X1j 

Donderdag 19 september 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur locatie Vondellaan
voor ouders en leerlingen leerjaar 2

Donderdag 26 september 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur locatie Vondellaan
voor ouders en leerlingen leerjaren 3, 4 en 5

Docentenspreekavonden (alle leerjaren)

Tijdens deze avonden kunnen ouders én hun kind (10 minuten) gesprekjes voeren met één of twee docenten van hun kind naar aanleiding van de resultaten.

Donderdag 14 november 2019 tussen 19.00 uur en 21.00 uur

Donderdag 19 mei 2020 tussen 19.00 uur en 21.00 uur

Kijkavonden

Op deze avonden staat het werk van de leerlingen centraal: alle leerlingen presenteren hun werk aan de ouders. Ouders krijgen hierdoor een indruk van waar hun kind op school mee bezig is. De presentatie van het werk is een onderdeel van het lesprogramma en daarom vallen de kijkavonden onder verplichte lestijd; wij verwachten dan ook dat de leerlingen aanwezig zijn en hun bijdrage leveren.

Donderdag 6 februari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 9 juli 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur

Belangrijke data

Hier vermelden we indien aanwezig speciale momenten in het schooljaar. Onder het kopje 'Vakantie en vrije dagen' zijn meer agendagerelateerde dagen vermeld.

Van vrijdag 5 juni tot 6 juni 2020 Parijs voor leerlingen uit leerjaar 4 (bbl, kbl, gl/tl)