Ouderavonden en meer belangrijke data

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Belangrijke data

Hier vermelden we indien aanwezig, speciale momenten in het schooljaar. Onder het kopje 'Vakantie en vrije dagen' zijn meer agendagerelateerde dagen vermeld.

Driehoeksgesprekken

De driehoeksgesprekken vinden in schooljaar 2024-2025 plaats op:
* donderdag 21 november en dinsdag 26 november 2024 van 18.00 tot 21.00 uur
* donderdag 20 maart en dinsdag 25 maart 2025 van 18.00 tot 21.00 uur.

De gesprekken zullen fysiek op school plaatsvinden. De informatie hierover wordt per (digitale) brief naar ouders gestuurd.

Ouderinformatieavonden (alle leerjaren)

Op dinsdag 10 september 2024 vindt de ouderinformatieavond voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) plaats.

Op dinsdag 17 september 2024 vindt de ouderinformatieavond plaats in combinatie met een MBO/HBO markt voor de bovenbouw (leerjaar 3,4,5).

Kijkavonden

De kijkavonden vinden in schooljaar 2024-2025 plaats op de volgende twee data:
* dinsdag 4 februari 2025
* dinsdag 8 juli 2025

Kennismakingsmiddag

Dinsdag 17 juni 2025 is de kennismakingsmiddag voor de nieuwe eerstejaars leerlingen van schooljaar 2025-2026.