Ouderavonden en meer belangrijke data

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Driehoeksgesprekken

De driehoeksgesprekken vinden plaats op donderdag 23 maart en dinsdag 28 maart 2023 van 19.00 tot 21.00 uur. De gesprekken zullen zowel fysiek op school als online plaatsvinden. De informatie hierover wordt per brief verstuurd.   Via deze link vind je informatie over het voorbereiden van de driehoeksgesprekken.

Meer informatie volgt binnenkort.

Docentenspreekavonden (alle leerjaren)

Nadere informatie volgt.

Kijkavonden

Nadere informatie volgt.

Belangrijke data

Hier vermelden we indien aanwezig speciale momenten in het schooljaar. Onder het kopje 'Vakantie en vrije dagen' zijn meer agendagerelateerde dagen vermeld.

Kennismakingsmiddag

Dinsdag 20 juni 2023 is de kennismakingsmiddag voor de nieuwe eerstejaars leerlingen van schooljaar 2023-2024.