Ouderavonden en meer belangrijke data

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Driehoeksgesprekken

De driehoeksgesprekken vinden in schooljaar 2023-2024 plaats op:

-donderdag 23 november en dinsdag 28 november 2023 van 18.00 tot 21.00 uur

-donderdag 21 maart en dinsdag 26 maart 2024 van 18.00 tot 21.00 uur.

De gesprekken zullen fysiek op school plaatsvinden. De informatie hierover wordt per (digitale) brief naar ouders gestuurd.

Docentenspreekavonden (alle leerjaren)

Op dinsdag 5 september 2023 vindt de ouderinformatieavond voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) plaats op de locatie Van Bijnkershoeklaan.

Op dinsdag 12 september 2023 vindt de ouderinformatieavond plaats in combinatie met een MBO/HBO markt voor de bovenbouw (leerjar 3,4,5) op de locatie Vondellaan 178.

Kijkavonden

De kijkavonden vinden dit schooljaar 2023-2024 plaats op de volgende 2 data:

dinsdag 6 februari 2024 en dinsdag 25 juni 2024.

Belangrijke data

Hier vermelden we indien aanwezig speciale momenten in het schooljaar. Onder het kopje 'Vakantie en vrije dagen' zijn meer agendagerelateerde dagen vermeld.

Kennismakingsmiddag

Dinsdag 18 juni 2024 is de kennismakingsmiddag voor de nieuwe eerstejaars leerlingen van schooljaar 2024-2025.