Workshops

Workshops

In de periode tussen de mei- en zomervakantie organiseren we op de dinsdag- en donderdagmiddagen workshops voor alle (niet-examen)leerlingen. In dit artikel leggen we uit waarom en hoe we dat doen.

Je hebt op X11 regelmatig de keuze voor hoe je een opdracht aanpakt of voor welke opdracht je kiest. In de examenjaren heb je de mogelijkheid om met behulp van keuzevakken invloed te hebben op je eigen leerroute. Maar echt je eigen lesprogramma samenstellen en samen met medeleerlingen onderwijs volgen dat je zelf kiest zit nog maar weinig echt in ons programma. Het introductiefestival aan het begin van dit schooljaar was zo’n moment waarop wel het kon en ook in de lockdown in december kon je samen met vrienden of alleen voor online workshops kiezen. In gymlessen wordt die mogelijkheid soms ook geboden. In de periode tussen de mei- en zomervakantie zetten we daarin een volgende stap.

Op de dinsdag- en donderdagmiddagen is er geen les volgens rooster, maar kan je kiezen voor workshops. In de mentorles is hier de afgelopen week aandacht voor geweest. Wat is er te kiezen? Wat past bij jou? Wat sluit aan bij jouw interesses of wat heb je juist nog nooit gedaan? Waar vinden workshops plaats? Wat wordt er van jou verwacht en wat kan je van de workshopleiders verwachten? Vanaf maandag 16 mei schrijven leerlingen zich in; steeds een week voor de start van de workshops (vanaf maandag 16 mei wordt er ingeschreven voor workshops van 19 en 24 mei; vanaf maandag 23 mei voor workshops van 31 mei en 2 juni).

Het aanbod van de workshops vind je op de website https://workshops.introfestivalx11.nu/. Het aanbod wordt wekelijks bijgewerkt. De workshops worden gegeven door externe workshopleiders, ieder expert op hun gebied. De groepsgrootte is steeds klein zodat er veel ruimte is voor individuele aandacht. Sommige workshops vinden op een externe locatie plaats, andere op de Noordse Parklaan of op de Vondellaan. Sommige workshops maken deel uit van een serie. Als je je er voor zo’n workshop aanmeldt, wordt er van je verwacht dat je ook aan de volgende workshop(s) in de serie deelneemt.

Je kiest minimaal voor vier workshops in de periode tussen de mei- en zomervakantie, maar je mag er veel meer kiezen. Mentoren hebben wekelijks aandacht voor wat je geleerd hebt tijdens een workshop en wat dat betekent voor het aanmelden voor een volgende workshop.

Mocht je zelf een tof idee hebben voor het volgen van een workshop die (nog) geen onderdeel uitmaakt van ons aanbod, bespreek dat dan met je mentor. Misschien hebben nog meer leerlingen interesse in jouw idee en kan je met een groepje een zelf gekozen workshop volgen. Lijkt het je leuk om zelf een workshop te geven, dan kan dat ook. Momenteel zijn er al meerdere workshops die gegeven worden door leerlingen die onderdeel zijn van het aanbod. Bespreek dit ook met je mentor, dan gaan we het regelen.

Tijdens de dinsdag- en donderdagmiddagen werkt het team van X11 aan onderwijsontwikkeling. We hebben ons de afgelopen jaren steeds noodgedwongen moeten focussen op korte termijn: lesgeven in lockdown, aandacht voor groepsdynamiek en welbevinden. Voor langere termijndoelen zoals we in het schoolplan beschrijven, konden we nauwelijks aandacht hebben. Dat krijgen we ook terug uit bijvoorbeeld het tevredenheidsonderzoek: waar we al stappen hadden willen maken met het zichtbaar maken van de ontwikkelingen van leerlingen en met een leerlijn mentoraat hebben we dat onvoldoende kunnen doen. Door tijdelijk extra te investeren in deze ontwikkelingen en in de voorbereiding van komend schooljaar verwachten we dat we een inhaalslag kunnen maken op de door ons voorgenomen doelen en om ons onderwijs goed en relevant te houden.

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant