Samen schrijven we een schoolplan

Samen schrijven we een schoolplan

18 oktober gaan wij met alle leerlingen werken aan het schoolplan van X11. Er is geen les volgens rooster, maar leerlingen werken in groepjes aan filmpjes over thema’s waar de school volgens hen de komende jaren mee aan het werk zou moeten gaan. In dit artikel achtergrond- en praktische informatie over de dag.

Schoolplan

Een schoolplan is een verplicht document wat scholen iedere 4 jaar opstellen, waarin wordt beschreven wat de koers is voor de 4 komende jaren. Een schoolplan bevat thema’s als ontwikkeling binnen leergebieden, ondersteuning of passend onderwijs op de school, huisvesting en personeelsbeleid. Schoolplannen worden veelal geënt op strategische beleidskaders van scholengroepen/stichtingen waaronder scholen vallen en vaak geschreven door directies aangevuld door een mr en enkele experts op de verschillende thema’s in de school.

X11

Op X11 doen we dat net iets anders. Het team van X11 is in grote mate zelfsturend en zelfverantwoordelijk. Het is dan ook niet meer dan logisch voor ons om bij het schrijven van een schoolplan met alle medewerkers stil te staan bij hoe het momenteel gaat en waar we met elkaar naartoe willen (met uiteraard in ogenschouw het strategisch beleidskader van de scholengroep). Maar – zo redeneerden we de afgelopen weken – zouden we niet dezelfde vragen ook aan de leerlingen moeten stellen? Zouden we niet echt met z’n allen, zowel met de leerlingen als met het team moeten werken aan ideeën waar we met X11 naartoe willen?

18 oktober

Dat is wat we op 18 oktober gaan doen. Leerlingen gaan in eerste instantie in hun mentorklas, maar vervolgens in gemixte groepjes van 6-8 leerlingen nadenken over de sterke punten van X11, wat doen we goed met elkaar en kunnen we zodoende als uitgangspunt voor ontwikkeling gebruiken? Door middel van een brainstorm, een plan en uiteindelijk een filmpje, maken leerlingen aan elkaar en aan het team van X11 zichtbaar waar we met elkaar volgens hen aan moeten werken.

Thema’s

Afgelopen week hebben de mentoren dit al met de klassen besproken. Tevens hebben we thema’s met leerlingen besproken waar ze op 18 oktober mee aan de slag kunnen. Dit zijn thema’s uit het strategisch beleidskader gezien vanuit de context van X11 en vertaald in leerlingentaal. Deze thema’s zijn:

  • X11 Past bij de maatschappij van de toekomst
  • X11 Stimuleert leerlingen om zelf te denken en zelf te doen
  • X11 Is een ontmoetingsplek
  • X11 Leert overal
  • X11 Creativiteit en technologie
  • X11 Heeft gelukkige leerlingen en gelukkige docenten

Praktische informatie

Op 18 oktober starten de leerlingen om 9.00 uur in hun mentorklas in het lokaal wat volgens het rooster is aangegeven (controleer even extra goed of dat op de Vondellaan of de Noordse Parklaan is). De dag is afgelopen om 14.30 uur. Er wordt door X11 voor een lunch gezorgd. Het is handig als leerlingen de volgende spullen meenemen:

  • Een opgeladen telefoon (en evt een oplader) voor het maken van filmpjes
  • Een gevulde etui voor het vormgeven van brainstorms

Vervolg

Op 8 oktober zijn we als team al bezig geweest met het de thema’s en hebben we eerste brainstorms, poster en filmpjes gemaakt. Na 18 oktober verwachten we ongeveer 125 uitgewerkte ideeën en filmpjes van leerlingen te hebben. Met behulp van dit materiaal gaat het team van X11 op 26 november aan de slag met de analyse en verwerking daarvan (de leerlingen hebben geen les die dag). Eerste resultaten zullen we in december/januari aan de mr en aan leerlingen en ouders voorleggen. Eind januari zijn we tot een definitieve versie van het schoolplan gekomen en dan gaan we daar vervolgens natuurlijk mee aan de slag om onze gezamenlijke ideeën te verwezenlijken.

Vragen

Mocht je vragen hebben over het proces kan je contact opnemen met de schoolleiding. Voor specifieke vragen over de organisatie van 18 oktober kan je een bericht sturen naar info@x11.nu, we zullen dan diezelfde of hooguit de volgende dag reageren.

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant

Wat leuk dat je interesse hebt in X11! Op zaterdag 20 januari laten we je van 10 tot 15 uur graag de school zien op onze locatie aan de Van Bijnkershoeklaan. Zit je in groep 8 en lijkt het je leuk om daarna nog verder kennis te maken met de...

Lees verder

Veel leerlingen op X11 hebben dyslexie en een enkele leerling heeft daarnaast ook een dyscalculie verklaring in hun dossier. Leerlingen met dyslexie, maar ook leerlingen met de diagnose ADHD hebben vaak moeite met rekenen. Er schijnt een verband te zijn. Maar wat is nu dyscalculie? In dit artikel probeer ik...

Lees verder

We zijn weer begonnen met workshops! In de periode tussen 14 maart en 13 april kunnen leerlingen op de dinsdagmiddag en de donderdagmiddag kiezen om op school of buiten school nieuwe ervaringen op te doen. In dit artikel geven we daar zoveel mogelijk informatie over.

Lees verder

Zie je het al voor je? Je staat in de coulissen en je strijkt je jasje nog even recht of stemt je gitaar. Jouw waanzinnige act heb je in de afgelopen weken met behulp van je medeleerlingen en jouw docenten tot in de puntjes geoefend en uit je hoofd geleerd....

Lees verder

Op X11 vinden we het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven over wat er goed gaat, wat verbeterd zou kunnen worden en waar we de komende jaren naartoe gaan. Hierom organiseren we in mei 2023 gesprekstafels voor leerlingen, medewerkers en ouders. In dit artikel beschrijven we...

Lees verder