Samen in gesprek over onderwijs op X11

Samen in gesprek over onderwijs op X11

Op X11 vinden we het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven over wat er goed gaat, wat verbeterd zou kunnen worden en waar we de komende jaren naartoe gaan. Hierom organiseren we in mei en juni 2021 gesprekstafels voor leerlingen, medewerkers en ouders. In dit artikel beschrijven we de aanleiding van de gesprekstafels en vind je een link om je hiervoor aan te melden.

Als organisaties het goed willen doen, moeten ze constant onderzoeken of ze de juiste dingen doen en of ze die dingen goed doen. De afspraak in het onderwijs in Nederland is dat scholen een keer per jaar bij een representatieve groep betrokkenen, de tevredenheid over het onderwijs meten. De leerlingen van X11 in de niet-examenklassen vullen in de komende periode in de klas een digitale vragenlijst in. Ook ouders hebben digitaal een vragenlijst toegestuurd gekregen.

Duiding vragenlijsten

De uitkomsten geven een beeld van de tevredenheid bij ouders en leerlingen over ons onderwijs, maar vaak ontbreekt de context waarin een antwoord is gegeven. Zo kan een leerling een vraag over of het huiswerk goed georganiseerd is negatief beantwoorden, terwijl hij alleen maar wilde aangeven dat er nauwelijks sprake is van huiswerk. Om de antwoorden van de vragenlijsten te duiden vinden we het belangrijk om met leerlingen en ouders in gesprek te gaan over de uitkomsten.

Ervaringen onderwijs op afstand

Daarnaast wordt er komende twee jaar extra geïnvesteerd in het onderwijs door middel van het Nationaal Programma Onderwijs. Hierdoor wordt scholen de mogelijkheid geboden om kinderen te helpen zo goed mogelijk uit de afgelopen periode te komen. Als je extra kan investeren, dan wil je weten waar behoefte aan is bij leerlingen, medewerkers en ouders. Dat is de tweede reden waarom we met elkaar in gesprek willen: wat zijn ieders ervaringen van het onderwijs op afstand, wat zijn de zorgen en wat zijn ideeën voor passende oplossingen?

Meld je aan

De gesprekstafels met leerlingen worden onder schooltijd georganiseerd. De momenten van gesprekstafels met ouders liggen nog niet vast, wel dat we ze in de avond organiseren. We willen je alvast vragen of je je gegevens wil invullen als je bij een (digitale) gesprekstafel aanwezig wil zijn. We nemen dan op korte termijn contact met je op voor een afspraak. Wil je bijdragen laat dan je gegevens achter via deze link.

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant