Op weg naar nieuwbouw

Op weg naar nieuwbouw

Wanneer de opzet van een gebouw in lijn is met de visie van een school op onderwijs, wordt het onderwijs versterkt. In een onderzoek naar nieuwbouw ondernemen we op X11 met verschillende groepen verschillende acties, in dit artikel lichten we enkele van die acties uit.

Onderwijs op X11 vindt de laatste jaren plaats op verschillende locaties in de stad. Sinds 23 jaar zijn we gehuisvest aan de Vondellaan. We hebben lesgegeven op de Rotsoord 20, op de Notebomenlaan 400 (tegenwoordig Utrechts Stedelijk Gymnasium) en zitten tegenwoordig op de Noordse Parklaan 2-4. Daarnaast hebben leerlingen altijd op verschillende plekken in de stad lessen lichamelijke opvoeding (gym) gevolgd en bezoeken ze musea, festivals en theaters.

Het gebouw aan de Vondellaan is gebouwd voor ongeveer 350 leerlingen, het gebouw aan de Noordse Parklaan kan ongeveer 450 leerlingen huisvesten. Lesgeven op twee locaties die zover uiteen liggen is niet gemakkelijk en geeft – ondanks dat we het zo goed mogelijk proberen te organiseren – enigszins onrust voor zowel leerlingen als docenten, iets wat we op korte termijn niet kunnen tackelen als groeiende school in een groeiende stad. We groeien de komende jaren door tot een school van 1000 leerlingen (zoals met de gemeente afgesproken), deze groei zal door extra aanbod van tijdelijke huisvesting (altijd op max 2 locaties) worden opgevangen.

Er komt definitieve nieuwbouw voor X11 in de Merwedekanaalzone. Dan zitten we weer op een unilocatie. Dat duurt nog even, tegelijk is het belangrijk om nu te onderzoeken waar het gebouw aan moet voldoen om bij te dragen aan onze visie op leren. Om dit te onderzoeken bewandelen we verschillende paden. Zo hebben we onlangs op een studiedag met het team onder begeleiding van enkele architecten van GAF onderzocht welke ruimtes verschillende vakgroepen voor zich zien bij de ontwikkeling van onderwijs voor hun vak. En wat de overeenkomsten daartussen zijn en waar we daarbij van elkaar kunnen leren. Leerlingen hebben in lessen fotografie en Innovatie & Prototyping onder begeleiding van Makkink & Bey onderzocht hoe zij de omgeving van de school zouden kunnen aanpassen om zodoende een nog prettiger omgeving te creëren.

In de meivakantie heeft een groepje medewerkers van X11 in Denemarken onderzocht hoe men in enkele architectonisch hoogstaande scholen tot het ontwerp is gekomen en vooral ook hoe het is om er les in te geven en krijgen. Op eigen initiatief heeft deze groep een plan gemaakt, de contacten gelegd en tijdens de meivakantie op studiereis gegaan (wat ons betreft een voorbeeld van hoe we leren graag zien op X11, waarover eerder dit artikel al verscheen). In Denemarken zagen we voorbeelden van wat heel erg bij het onderwijs van X11 past, maar het maakte voor ons ook duidelijk wat we niet willen. Een greep uit een onze bevindingen:

  • een centrum/hart in de school is belangrijk
  • geen gangen, alles is onderwijsruimte, maar in balans (vrijheid en rust)
  • gebruik van gezamenlijke buitenruimte (school en buurt)
  • units van behapbare aantallen (max 150)
  • akoestiek, licht en klimaatbeheersing zijn voorwaardelijk

We hebben hierover intern gesproken mbv een presentatie van beelden en impressies, mocht het leuk vinden deze in te zien, je vindt m hier.

De komende maanden zullen hierover verder in gesprek gaan met architecten, ontwerpers, collega’s en leerlingen. Ook in Nederland zijn mooie voorbeelden te vinden. Met enige regelmaat zullen we hierover verslag blijven doen. Heb je mooie voorbeelden of interessante ingangen, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant