Jammer

Jammer

Op woensdag 4 januari publiceerde het Algemeen Dagblad een artikel op hun website en op donderdag 5 januari werd hetzelfde artikel met een andere kop in de gedrukte krant gepubliceerd. Dit artikel is gebaseerd op een interview wat is afgenomen met medewerkers en leerlingen van X11 op 22 december 2022.

De koppen suggereren dat mobiel telefoongebruik op X11 geen probleem is en dat het zelfs gestimuleerd wordt. Dat is beslist niet de boodschap die we hebben willen overbrengen in het artikel. Leerlingen en docenten op X11 worstelen ook met de kansen en bedreigingen van de smartphone in de klas. We zien aan de ene kant dat het verrijkend is en aan de andere kant dat het verstorend is.

We voelen het wel als onze opdracht om leerlingen te leren omgaan met smartphones. Maar dan ben je er niet met alleen het stellen van regels of het maken van afspraken, want het gaat over gedrag en bewustwording. Daar voelen we ons samen met de leerlingen en ouders, verzorgers verantwoordelijk voor. De leerlingen in het artikel verwoorden dat mooi; dat het omgaan met een mobiele telefoon ook iets is wat je geleerd moet worden. Daarover voeren we op X11 met elkaar het gesprek, gezamenlijk maken we beleid wat recht doet aan de complexiteit die de digitalisering met zich meebrengt. En dat gebeurt met vallen en opstaan.

We hebben meegewerkt aan het artikel omdat het ons de mogelijkheid leek te geven om bij te dragen aan een genuanceerd gesprek over hoe jongeren en wij allemaal ons verhouden tot een smartphone en andere technologie. De koppen suggereren echt iets anders en dat vinden wij jammer. Uiteraard hebben we hier ook contact over met de journalist en de redactie.

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Moniek Rieter is schoolleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant