De LOB-activiteiten van X11 tijdens Corona

De LOB-activiteiten van X11 tijdens Corona

Het was een gekke periode waarin wij ons als school zo goed als mogelijk hebben aangepast aan het lesgeven onder nieuwe omstandigheden. Dit betekent onder andere dat sommige LOB-activiteiten tijdelijk stil zijn komen te liggen. Uiteraard pakken we de draad met elkaar ook voor de LOB-activiteiten zo snel mogelijk weer op. In dit artikel lees je wat de komende tijd op de planning staat.

In de bovenbouw besteden we aandacht aan de doorstroommogelijkheden van de leerling. Dit doen we net zoals voorgaande jaren met de organisatie van verschillende activiteiten. Daarnaast heeft de mentor een ondersteunende rol.

We proberen dus verschillende activiteiten in de reguliere, of in aangepaste vorm door te laten gaan. De volgende activiteiten voor LOB staan gepland (onder voorbehoud):

  • Leerlingen kunnen zich vanaf oktober inschrijven op het mbo.
  • Havoleerlingen die een numerus fixus opleiding willen volgen, schrijven zich in voor 15 januari.
  • Leerlingen moeten zich uiterlijk 1 april hebben ingeschreven op het mbo.
  • Leerlingen moeten zich uiterlijk 1 mei hebben ingeschreven op het hbo.
  • De scholenmarkt die we normaal op X11 organiseren, gaat niet door. Hiervoor in de plaats organiseren we een digitale scholenmarkt op dinsdag 27 oktober. Meer informatie hierover volgt nog.
  • De meeloopdagen op het mbo gaan vooralsnog door.
  • De JINC-sollicitatietraining gaat vooralsnog door op dinsdag 3 november en donderdag 5 november.

Ook is het mogelijk om tijdens de zomervakantie stappen te zetten richting het maken van een vervolgkeuze. Om thuis het gesprek alvast te kunnen voeren over studiekeuze, kunnen leerlingen ter voorbereiding bijvoorbeeld deze studiekeuzetest maken. Voor leerlingen die bij ons het vmbo volgen, is het verstandig alvast een blik te werpen op de website van kiesmbo. Deze website biedt veel informatievoorziening met betrekking tot het mbo en de bijbehorende opleidingen.

Ook op de websites van de mbo- en hbo-scholen zelf is een hoop informatie te vinden over de verschillende opleidingen die ze aanbieden. Het helpt om je hier alvast in te verdiepen.

Komt uit een van deze acties een bepaald beroep of een bepaalde opleiding naar voren, dan is het ook komend schooljaar mogelijk een dag mee te lopen op het mbo of hbo. Als je een plan hiervoor hebt, kunnen we komend schooljaar samen onderzoeken of het mogelijk is dit plan uit te voeren binnen de richtlijnen van het RIVM.

Mylo Janssen is docent bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant