Privacyverklaring

De website publiceert op verschillende manieren persoonsgegevens. Publicatie daarvan is alleen toegestaan met toestemming van de betrokkenen of als er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’.

De website publiceert op verschillende manieren persoonsgegevens. Publicatie daarvan is alleen toegestaan met toestemming van de betrokkenen of als er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’.

Toestemmingverklaringen moeten aantoonbaar zijn, dus worden opgeslagen in een register. Op verzoek van betrokkenen moeten de persoonsgegevens 'zonder onnodige vertraging' verwijderd kunnen worden. De AVG noemt een termijn van 30 dagen voor verwijdering.

Voor een uitleg van ‘gerechtvaardigd belang’: zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330

Webformulieren

Bezoekers kunnen bij Zo X11 een artikel insturen of een reactie plaatsen. Daarbij worden persoonsgegevens meegestuurd die vervolgens bij het artikel of de reactie gepubliceerd worden.

In de privacyverklaring moet het beleid beschreven worden met betrekking tot de persoonsgegevens die via het formulier verzonden worden.

In het formulier zelf moet een akkoordverklaring met het privacybeleid opgenomen worden. Die akkoordverklaring moeten aantoonbaar zijn, dus worden opgeslagen in een register. Op verzoek van betrokkenen moeten de persoonsgegevens 'zonder onnodige vertraging' verwijderd kunnen worden. De AVG noemt een termijn van 30 dagen voor verwijdering.

Embedded content: filmpjes

Op dit moment staan er nog geen filmpjes op de site, maar de verwachting is dat die er wel komen.

De gebruikelijke video platforms (Youtube en Vimeo) plaatsen cookies, waarvoor volgens de cookiewet voorafgaande, geïnformeerde toestemming nodig is van de bezoeker. Dat zou een cookiebalk verplicht maken.

Privacyverklaring

X11:

  • gebruikt Google Analytics-cookies;
  • heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • geeft geen volledige IP-adressen door naar de Google-servers omdat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
  • heeft 'gegevens delen' uitgezet;
  • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.”