Technologie en Toepassing op X11

Technologie en Toepassing op X11

Dit schooljaar zijn we op X11 gestart met het vak Technologie & Toepassing (T&T). We zijn hiermee een van de 36 scholen in Nederland die het vak aanbieden als pilot binnen de bovenbouw GL/TL.

Op X11 is het een keuzevak en wordt afgesloten middels een Schoolexamen. Leerlingen werken aan verschillende projecten voor echte opdrachtgevers binnen de zeven werelden van techniek. Techniek en technologie worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Het is dan ook belangrijk om jongeren te laten zien wat voor mogelijkheden en richtingen er allemaal zijn binnen de techniek. Omdat er in alle sectoren wel techniek en technologie worden gebruikt is deze ‘technieksector’ ingedeeld in zeven werelden van techniek;

  • Mens & Gezondheid
  • Energie, Water & Veiligheid
  • Voeding & Natuur
  • Wonen, Werken & Verkeer
  • Ontwerp, Productie & Wereldhandel
  • Digitaal, Media & Entertainment
  • Hi-tech & Science

Omdat wij het op X11 belangrijk vinden dat leerlingen zich goed kunnen oriënteren en voorbereiden op de huidige maatschappij besteden we ook veel aandacht aan de mogelijkheden met techniek en technologie. Binnen een aantal vakken leren we leerlingen vaardigheden in het toepassen van verschillende technieken en technologieën, het op projectmatige basis werken aan oplossingen en het maken van prototypes. In de onderbouw starten leerlingen hiermee in het van Innovatie & Prototyping dat in alle leerwegen gegeven wordt. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich hierin verder kunnen ontwikkelen in de bovenbouw zijn we gestart met het vak Technologie & Toepassing voor de GL/TL. De havo-leerlingen kunnen verder in het vak Onderzoek & Ontwerpen binnen het profiel Natuur en Techniek.

De invulling van het vak

Bij T&T leren leerlingen op een projectmatige manier werken aan creatief-technische opdrachten vanuit de beroepspraktijk. Dat wil zeggen dat de opdrachtgevers ook daadwerkelijk bedrijven en instellingen zijn buiten de school. De leerlingen werken in groepjes en bedenken een oplossing voor een gesteld probleem of vraagstuk van de opdrachtgever. Aan het einde van een project komen de opdrachtgevers naar school en presenteren de leerlingen hun ideeën.

Een opdracht start met een pitch van de opdrachtgever in een kort filmpje. Hierin geeft de opdrachtgever kort wat achtergrondinformatie en wordt de leerlingen een vraag gesteld. Deze vraag is het uitgangspunt van het project. De leerlingen kunnen per projectperiode kiezen uit twee à drie verschillende opdrachten. Om tot een passende oplossing te komen werken leerlingen volgens een ontwerpcyclus; ontdekken, onderzoeken, oplossingen bedenken, maken, testen en evalueren. Waarbij ze zich eerst oriënteren op de opdracht en het benodigde onderzoek doen om vervolgens met elkaar ideeën te bedenken waarmee ze aan de slag kunnen. Als ze een idee hebben maken ze een planning en werken het uit in een plan van aanpak. De daaropvolgende weken besteden ze aan het ontwerpen, maken en testen van een prototype. Aan het eind van het project presenteren ze het volledige project en de oplossing aan de opdrachtgever. Belangrijk is dat leerlingen het proces en de gemaakte keuzes goed vastleggen zodat dit ook duidelijk is voor de opdrachtgever.

Deze periode konden leerlingen kiezen uit drie opdrachten; Slim speelgoed bedenken voor medialab Setup, waarbij ze ook moesten nadenken over de voordelen en de risico’s van smart toys. Voor Project O een oplossing om auto’s minder hard te laten rijden in de wijk Overvecht zodat kinderen veilig kunnen spelen. En voor het museum Catharijne Convent een manier om de expositie interessanter te maken voor jongeren.

De afgelopen lessen hebben de leerlingen hun werk gepresenteerd. Het was mooi om de verschillende uitwerkingen van de opdrachten te zien en hoe ieder groepje het op heel eigen wijze heeft opgepakt. De verscheidenheid was groot, ook tussen de groepjes die dezelfde opdracht hadden gekozen. Als slim speelgoed voor Setup was er een prototype met een bijbehorende app voor ouders zodat zij een mate van toezicht/invloed hadden en prototypes met waar kinderen van konden leren. Voor het Catharijne Convent was er een app voor de telefoon waarmee kinderen aan de hand van opdrachten door het museum werden geleid en een uitwerking waarbij je door middel van QR-codes informatie kon bekijken bij de kunstwerken. Voor Project O waren er onder andere prototypes met slagbomen die reageren op snelheid en verschillende soorten drempels. De opdrachtgevers waren ook erg enthousiast en vonden het heel leuk om de resultaten te zien en de stappen die leerlingen gemaakt hebben. Na deze succesvolle afsluiting kijken we uit we naar de volgende projecten!

We zijn op de achtergrond natuurlijk druk bezig een netwerk van opdrachtgevers op te bouwen zodat de leerlingen elke periode weer met uitdagende en ‘echte’ opdrachten aan de slag kunnen. Heb je of ken je een bedrijf, stichting of organisatie die het leuk zou vinden om een keer opdrachtgever te zijn voor het vak Technologie & Toepassing? Stuur dan een mailtje aan jeppedenuijl@x11.nu en misschien kunnen de leerlingen hier in een toekomstig project mee aan de slag!

Auke Hehenkamp, Ewald de Kruijf en Kim Eijkelhof,

Kim Eijkelhof is docent bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant