Zo X11 Zelf een artikel insturen

Reageer op dit artikel

Ook interessant

In de periode tussen de mei- en zomervakantie onderzoekt het datateam van X11 of leerlingen worden over- of ondervraagd in de huidige klassensamenstelling. Dit leidt mogelijk tot enkele aanpassingen in klassen in de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en in de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4. Rondom de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 worden klassen op basis van de ontwikkeling van leerlingen opnieuw samengesteld. Vooral voor deze laatste groep is dit een spannend proces, daarom is het goed om zo duidelijk mogelijk te hebben hoe we te werk gaan en op welke momenten duidelijkheid gegeven wordt.

Lees verder

Daar waar we volgens stedelijke afspraken de afgelopen jaren pas communiceerden over de plaatsbaarheid van leerlingen in leerjaar 1 na aanmelding (door de basisschool) bij X11, zullen we dat dit jaar anders doen. Voor de voorjaarsvakantie zullen de ouders van de leerlingen die op een open lesmiddag zijn geweest een mail ontvangen met hierin een negatief of positief advies mbt starten op X11.

Lees verder