Schoolgids

Belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken op school.

In de schoolgids staat informatie over regels en afspraken binnen de school, de lessentabel, administratieve zaken, kortom alles wat voor de dagelijkse gang van zaken van belang is.