Klachten

Natuurlijk doen we ons best, maar ....

Alle NUOVO scholen houden zich aan de volgende regeling:

KLACHTENREGELING

Het bevoegd gezag van de stichting openbaar voortgezet onderwijs Utrecht, verder te noemen NUOVO scholengroep, heeft op 18.04.16 en met instemming van de GMR de klachtenregeling vastgesteld. Klik hier voor het hele document.