Plaatsing in leerjaar 1

Plaatsing in leerjaar 1

De tweede helft van het schooljaar is een spannende voor leerlingen die in groep 8 van de basisschool zitten. Je hebt je gedurende het eerste half jaar – en vaak daarvoor ook – georiënteerd op naar welke vo-school je wil. Het tweede half jaar staat in het teken van of je er daadwerkelijk naartoe mag, op welk niveau je dan kan starten en hoe je klas er volgend jaar uit gaat zien.

Op X11 hebben we op 4 momenten een open dag georganiseerd: een keer met de Utrechtse vmbo’s op de vmbo-markt, een avond in Houten op de scholenmarkt aldaar, op een zaterdag in november op alleen de Vondellaan en een in januari waarbij we ons onderwijs zowel op de Vondellaan als op de Noordse Parklaan lieten zien.

Op X11 hebben alle leerlingen uit groep 8 met interesse voor de school tussen januari en maart meegedaan aan een open lesmiddag. Op de open lesmiddag lieten de kinderen door middel van een portfolio zien wat ze zoal maken en waarom ze denken dat zij bij X11 en X11 bij hen past. Op de open lesmiddagen waren de leerlingen verder aan de slag met ontwerp- en samenwerkingsopdrachten omdat die een idee geven van hoe we op X11 werken.

Voor het eerst hebben we de leerlingen al voor inschrijving laten weten of we naar aanleiding van de observaties en de gesprekken op de open lesmiddagen tot een positief of negatief advies kwamen. Dat advies was steeds gebaseerd op het feit dat we een smal profiel hebben als school en we zodoende kijken of kinderen voldoende affiniteit hebben met het creatief-technische (hou je niet van maken en ontwerpen, dan zorgen we op X11 onvoldoende goed voor je). Leerlingen met een negatief advies, die aangaven graag nog een keer langs te komen hebben we allemaal voor een tweede moment uitgenodigd (waarna soms een bijstelling van het advies volgde). Leerlingen die zich alsnog aanmelden met een negatief advies, hebben we op basis van het extra criterium (vanwege het smalle profiel) afgewezen, het ging hierbij om ongeveer 10% van de aanmeldingen.

Op 4 april hebben alle vo-scholen uit Utrecht en Stichtse Vecht laten weten welke leerlingen bij hen zijn geplaatst. Op X11 zijn dat alle 253 leerlingen met die zich in de eerste ronde met een positief advies hebben aangemeld. De ouders hebben op 4 april een mail ontvangen op het mailadres waarmee zij de kinderen hebben opgegeven voor de open lesmiddagen, daarnaast zijn op 4 april ook de basisschoolleerkrachten geïnformeerd over de plaatsing door middel van een bevestiging in het digitale systeem Onderwijs Transparant.

Hoe nu verder? Wij gaan hard aan de slag met het samenstellen van de klassen. Deze worden zoveel mogelijk homogeen samengesteld (niveaus zoveel mogelijk bij elkaar). Leerlingen krijgen in de klassen bovendien les op hun standaard niveau (het niveau-advies van de basisschool) en op een niveau hoger. Bij het samenstellen van de klassen wordt in volgordelijkheid gekeken naar de onderstaande criteria:

  1. het niveau-advies vanuit de basisschool
  2. het brugklas-advies vanuit de basisschool
  3. spreiding/slimme verdeling van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
  4. evenredige verdeling van jongens-meisjes in de klassen
  5. indien mogelijk (na verdeling op bovenstaande criteria) leerlingen uit eenzelfde omliggend dorp bij elkaar ivm mogelijk samen reizen

Ondertussen doen de toekomstige leerlingen tot uiterlijk 10 mei de eindtoets. Het ministerie heeft sinds enkele jaren vastgesteld dat het niveau-advies van leerlingen die hoger scoren op de eindtoets dan het oorspronkelijk niveau-advies dat ze hadden, heroverwogen dient te worden. Dit leidde eerder bij ongeveer 10% van de aangemelde leerlingen tot een hoger niveau-advies. Het aantal aangepaste adviezen is uiterlijk 29 mei duidelijk, waarna wij kunnen overgaan tot het vaststellen van de definitieve klassen.

Op 20 juni maken de nieuwe eerstejaars leerlingen van X11 tussen 14-16u kennis met hun klasgenoten en hun mentor. De uitnodigingsbrief hiervoor wordt na 30 mei (uiterlijk eerste week van juni) verstuurd. Bij deze uitnodigingsbrief zal ook informatie over het boekenpakket, schoolspullen en het eerstejaars kamp gedeeld worden.

En dan? Is het zomervakantie en op 4 september start dan het nieuwe schooljaar voor de leerlingen. Na een kennismakingsdag en oriënterende dagen volgens rooster gaan de leerlingen van 9 tot en met 12 september op kamp met elkaar.

Wellicht nog een paar punten van aandacht:

  • er zijn geen plekken meer op X11 voor leerlingen die zich in de tweede ronde willen aanmelden in eerste leerjaar
  • hoewel we meer leerlingen plaatsen dan dat we oorspronkelijk plek hadden, zal dit geen grote gevolgen hebben voor formatie of huisvesting, er worden momenteel al veel sollicitatiegesprekken gevoerd
  • indien aangemelde en geplaatste leerlingen extra ondersteuningsbehoeften hebben, vinden we het belangrijk om hierover voor de zomervakantie met elkaar (po-school, ouders, leerling en X11) het gesprek te voeren over welke ondersteuning nodig is en geboden kan worden. Hierbij kan je contact van ons afwachten, maar je kan je ook pro-actief melden dmv een mailtje naar info@x11.nu
  • ook in leerjaar 2-4 zijn nog enkele plaatsen, mocht je hier interesse in hebben, stuur ons een bericht via info@x11.nu
  • heb je andere vragen of opmerkingen, laat deze dan ook weten via info@x11.nu

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant

Niet lang meer, en dan gaan we elkaar weer zien op school, in het echt! Dat betekent dat dit helaas de laatste ronde is van blije activiteiten is om nog 1 weekje vanuit thuis samen leuke dingen te doen. Laatste ronde, laatste kansen, we hebben er zin in!

Lees verder

We missen de tijd die we samen besteden aan schoolwerk, aan sporten en aan gewoon samen doorbrengen. Hierom organiseren docenten activiteiten waarvoor je je kunt inschrijven. Met deze activiteiten kun je samen – via een platform – iets doen. Hieronder lees je meer over die activiteiten. Als je je inschrijft...

Lees verder

‘We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal, in de anderhalvemetersamenleving,’ aldus premier Mark Rutte in een van zijn persconferenties van de afgelopen maand. Welke invloed hebben de nieuwe regels op onze samenleving en op de invulling van ons vak?

Lees verder

Hoe ziet het leven eruit in de thuiswerkmodus bij de familie Maijstré, docenten mens en maatschappij? Opdrachten schrijven, videobellen, video’s inspreken, nakijken en tussendoor vragen beantwoorden van leerlingen die vastlopen. Thuis werken met vier kinderen is een puzzel en dan is het passen en meten. Naast X11 geeft Janneke nog...

Lees verder

We missen de tijd die we samen besteden aan schoolwerk, aan sporten en aan gewoon samen doorbrengen. Hierom organiseren docenten de komende tijd activiteiten waarvoor je je kunt inschrijven. Met deze activiteiten kun je samen – via een platform – iets doen. Hieronder lees je meer over de activiteiten tot...

Lees verder