Coronavirus

Coronavirus

De afgelopen tijd is er in de media volop aandacht voor het Coronavirus. Graag informeren wij jullie over hoe onze school met deze situatie omgaat.

Update: op 29 mei hebben we deze brief aan leerlingen en hun ouders/verzorgers verstuurd.

Update: op 22 mei hebben we deze brief aan leerlingen en hun ouders/verzorgers verstuurd, met deze en deze bijlage.

Update: op 19 mei hebben we deze brief aan ouders/verzorgers en deze brief aan leerlingen gestuurd.

Update: op 11 mei hebben we deze nieuwsbrief naar leerlingen en ouders gestuurd.

Update: op 8 mei hebben we het volgende document met daarin de vertaling van de RIVM richtlijnen op X11 opgesteld.

Update: op 22 april hebben we mede namens de NUOVO Scholengroep deze brief gestuurd als reactie op de aangepaste maatregelen van het kabinet.

Update: op 8 april hebben we deze brief aan de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers gestuurd.

Update: op 7 april hebben we deze brief aan de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers gestuurd.

Update: op 3 april hebben we deze brief naar alle leerlingen uit niet-examenklassen en hun ouders/verzorgers gestuurd.

Update: op 31 maart is voorafgaand aan de persconferentie deze brief naar leerlingen uit niet-examenklassen en hun ouders/verzorgers verstuurd. Deze brief is naar de examenleerlingen gestuurd.

Update: op 27 maart is deze brief en dit toetsrooster verstuurd naar de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers. Deze brief is verstuurd naar de niet-examenleerlingen en deze brief naar hun ouders en verzorgers.

Update: op 24 maart heeft de minister bekend gemaakt dat de centrale examens niet doorgaan. We hebben hierover vanmiddag deze brief naar de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers gestuurd.

Update: op 23 maart is afgekondigd dat samenscholingen verboden zijn tot 1 juni 2020. In de persconferentie zijn vragen gesteld wat dit betekent voor scholen (en examens). Hierover is gezegd dat er voor scholen andere maatregelen zijn getroffen en dat er rond 6 april nav uitkomsten van een rapport van RIVM wordt besloten of de maatregelen voor het onderwijs worden aangepast. Kort gezegd, voor het onderwijs verandert er voorlopig niets. We blijven op dezelfde manier werken. De examenleerlingen en diens ouders/verzorgers hebben hierover een aparte mail ontvangen.

Update: op 20 maart is deze brief verstuurd naar alle leerlingen en ouders.

Update: op 19 maart is deze brief naar examenleerlingen verstuurd samen met dit toetsoverzicht. Deze brief is naar de ouders en verzorgers van de examenleerlingen gemaild.

Update: op 18 maart hebben we middels een aantal brieven leerlingen en ouders/verzorgers op de hoogte proberen te brengen van de stand van zaken. Deze brief is naar alle leerlingen verstuurd en deze brief naar alle ouders. Deze brief is tezamen met deze uitleg van Mr Chadd naar de examenleerlingen gestuurd en ouders en verzorgers van examenleerlingen hebben deze brief gehad.

Update: op 17 maart is deze brief is naar de leerlingen verzonden, samen met hun rooster en een handleiding om via Teams contact te hebben met hun mentor en de vakdocenten. Deze brief is naar ouders en verzorgers gemaild.

Update: op 16 maart hebben we hard gewerkt aan het maken en klaarzetten van opdrachten voor leerlingen, zodat ze ook vanuit thuis kunnen blijven werken. We hebben deze brief naar leerlingen gestuurd en deze brief naar ouders.

Update: op 15 maart is bekend gemaakt dat alle scholen tot en met 6 april sluiten. We hebben dit de afgelopen dagen zien aankomen. Gisteren en vandaag zijn collega’s al druk bezig met scenario’s en draaiboeken. Het zal voor iedereen hard werken zijn, maar we denken er redelijk klaar voor te zijn. We hebben deze brief aan alle leerlingen gestuurd. Deze brief is specifiek naar de examenleerlingen verzonden. Deze brief is naar ouders verstuurd.

Update: op 13 maart hebben we deze brief verstuurd.

Update: op 12 maart hebben we deze brief verstuurd.

Update: op 9 maart hebben we deze brief verstuurd.

Mochten jullie in de vakantie in één van de besmette gebieden zijn geweest, dan dien je dit te melden bij de GGD en jullie huisarts. Mochten jullie of jullie kind(eren) klachten krijgen als koorts en benauwdheid, dan willen we graag geïnformeerd worden. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar moniekrieter@x11.nu en jeppedenuijl@x11.nu.

Meer informatie over de voorzorgsmaatregelen kun je vinden op de website van de GGD of van het RIVM.

Mocht de situatie veranderen, dan zullen wij bericht krijgen van het RIVM en de GGD en vanzelfsprekend eventuele maatregelen met jullie communiceren. We vragen je vriendelijk om de situatie ook thuis goed met elkaar te bespreken.

Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Jeppe den Uijl is projectleider bij X11

Reageer op dit artikel

Ook interessant