De schoolgids

Ook via de schoolgids kun je een indruk krijgen van X11 media en vormgeving.

In de schoolgids vind je informatie over bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken op school, lessentabel, afwezigheid en verzuim etc.

 

X11 hecht groot belang aan de contacten met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Informatie is daarbij noodzakelijk.