In de schoolgids vind je informatie over bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken op school, lessentabel, afwezigheid en verzuim etc.

X11 hecht groot belang aan de contacten met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Informatie is daarbij noodzakelijk.