Aanmelden

Het officieel aanmelden bij X11 gaat digitaal via Onderwijs Transparant VO/VO of Magister door je huidige school. Vraag op school na of zij zijn aangesloten bij zo'n systeem. Werken zij hier niet mee, dan vraag je op school of zij het overstapdossier en onderwijskundigrapport e.d. naar ons mailen (info@x11.nu).

Het aanmelden voor de intakemiddag betekent niet dat je bent aangemeld voor de opleiding. Pas als wij de informatie van je huidige school ontvangen ben je officieel aangemeld op X11.

Datum intakemiddag

Door de maatregelen rondom het Coronavirus is het voor ons nog niet duidelijk of we dit schooljaar een digitale of fysieke intake gaan organiseren. Onder voorbehoud hebben we nu dinsdag 20 april 2021 als datum van de intake staan. We starten om 14.00u en we verwachten rond 16.30u klaar te zijn.

Naast het officieel aanmelden via Onderwijs Transparant VO/VO is het ook noodzakelijk om je via onze website aan te melden voor de intake. Het aanmelden voor de intake voor leerlingen die in willen stromen in leerjaar 2 of leerjaar 3 vmbo of leerjaar 2, 3 of 4 van de havo kan via dit inschrijfformulier. Na afloop van de middag geven we niet direct uitsluitsel over het wel of niet plaatsen van de leerling. De uitslag laten we uiterlijk 3 weken na de intake middag communiceren.

Om tot een besluit te komen met betrekking tot de plaatsing vragen wij altijd om de volgende documenten aan te leveren vanuit de huidige VO-school:

Een OKR

Een actuele cijferlijst

Een recent verzuimoverzicht

Eventuele aanvullende documenten met betrekking tot ondersteuning of zorg

Bij vragen kan je contact opnemen via de mail met instroom@x11.nu