Aanmelden op X11

Het officieel aanmelden bij X11 gaat digitaal via Onderwijs Transparant VO/VO of Magister door je huidige school. Vraag op school na of zij zijn aangesloten bij zo'n systeem. Werken zij hier niet mee, dan vraag je op school of zij het overstapdossier en onderwijskundigrapport e.d. naar ons mailen (info@x11.nu).

Het aanmelden voor de intakemiddag betekent niet dat je bent aangemeld voor de opleiding. Pas als wij de informatie van je huidige school ontvangen ben je officieel aangemeld op X11.

Om tot een besluit te komen met betrekking tot de plaatsing vragen wij altijd om de volgende documenten aan te leveren vanuit de huidige VO-school:

  • Een OKR
  • Een actuele cijferlijst
  • Een recent verzuimoverzicht
  • Eventuele aanvullende documenten met betrekking tot ondersteuning of zorg

Beperkte ruimte

Voor het schooljaar 2021/2022 hebben we zeer beperkt ruimte voor instromers. Dit komt doordat onze huidige klassen vol zitten.

Leerlingen die zich aanmelden voor de intake wegens een vrijwillige overstap, dus niet vanwege afstroom, verhuizing of leerlingen vanuit Ithaka hebben een heel beperkte kans op plaatsing, ongeacht de kwaliteit van de intake.

Ook voor leerlingen die geen vrijwillige overstap maken hebben we beperkte ruimte, we doen ons best om te kijken naar de mogelijkheden om deze leerlingen te plaatsen bij een succesvolle intake.

Bij vragen kan je contact opnemen via de mail met instroom@x11.nu