Beschikbare plaatsen voor schooljaar 2019-2020

Voor komend schooljaar hebben wij plek voor 160 Utrechtse leerlingen in leerjaar 1 (30 bbl, 40 kbl, 40 gl/tl, 50 havo). In welke leerweg je wordt geplaatst is afhankelijk van het advies van de basisschool. Daarnaast hebben we plek voor leerlingen uit de regio.

Mogelijke brugklastypes op X11 zijn: bbl, bbl/kbl, kbl, kbl/gl en tl, tl/havo en havo. Plaatsing in een brugklastype is eveneens afhankelijk van het advies van de basisschool. Ook het aantal aanmeldingen en de variatie in niveaus is medebepalend voor de samenstelling van de brugklassen.

Alle leerlingen die zich (willen) aanmelden bij X11 worden uitgenodigd voor een open lesmiddag. Meer informatie over de open lesmiddag vind je hier. Denk eraan dat je je van tevoren aanmeldt.

De definitieve aanmelding voor leerjaar 1 op X11 gaat via je basisschool; zij doen dit via OT. Informeer hiervoor bij jouw basisschool; de algemene POVO-procedure vind je hier.