Terug
26 juni 2017

Samen invullen onderwijstijd

X11 vinden we het belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Leerlingen bepalen steeds vaker binnen kaders als kerndoelen en eindtermen wat ze zelf willen en moeten leren. Met enige regelmaat krijgen we ook een verzoek op dat op andere plaatsen te doen dan binnen de school.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: leerlingen die organiseren dat ze met een docent naar Corpus gaan, leerlingen die meegaan met een docent meegaan met een professionele fotoshoot, naar tv-uitzendingen of beurzen. Een enkele keer komt het voor dat een leerling samen met ouders een verzoek doet om ook buiten de begeleiding van de school te leren. Zo heeft een leerling in mei en juni deelgenomen aan een prestigieus kamp in Oekraïne; een andere leerling mist enkele dagen na de zomervakantie in verband met een specifiek bezoek aan een locatie waar de zonsverduistering optimaal te observeren is. We vinden het fantastisch wanneer leerlingen samen met ouders en ons als school de mogelijkheden van het leren onderzoeken.

Belangrijk hierbij is dat het daadwerkelijk een samenwerking is tussen alle partijen. Samen moeten we de meerwaarde ervan erkennen en ook samen moeten we de risico’s van gemiste lessen inschatten.
Sinds twee jaar hebben we een stuk opgenomen in onze schoolgids over ruimte voor eigen invulling van de onderwijstijd:

“Ruimte eigen invulling onderwijstijd

Op X11 maken we met regelmaat mee dat er verlof gevraagd wordt voor activiteiten waarvan wij denken dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen, maar waar we tot voor kort geen wettelijke mogelijkheden hadden om het verlof te verlenen.

Hier is nu verandering in gekomen. Per 1 augustus 2015 is er een wijziging op de wet op het voortgezet onderwijs ingegaan, waardoor middelbare scholen meer ruimte hebben gekregen om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarbij dienen scholen rekening te houden met:

  • de school de onderwijstijd bewust moet plannen en verzorgen;
  • bekwaam personeel verantwoordelijk is voor de verzorging van de (onderwijs)activiteiten;
  • duidelijk moet zijn welke soorten onderwijsactiviteiten de school meetelt als onderwijstijd

Dit betekent dat mits we ons houden aan bovenstaande eisen, activiteiten waarvan leerling, ouders en wij als school vinden dat het wezenlijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling, kunnen honoreren als onderwijstijd. “

Mocht een leerling samen met zijn ouders ideeën hebben over hoe hij zijn eigen leren wil versterken buiten de muren en de begeleiding van de school, gaan we graag met hen in gesprek. Hiervoor kan een mail gestuurd worden aan jeppedenuijl@x11.nu

Om je een idee te geven hoe een dergelijk verzoek eruit kan zien, hierbij een linkje naar de aanvraag van Jaromir en zijn ouders.
Het resultaat van jaromir zag er zo uit:

https://youtu.be/7WO8ww112yw

Terug