Terug

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en begeleiding.
Vroeger was dit vooral gericht op het maken van de juiste studie- en beroepskeuze. Tegenwoordig veranderen bedrijven, beroepen en opleidingen continu, waardoor de toekomstige werknemer (uw kind) meer vaardigheden nodig heeft. Waar het maken van loopbaankeuzes voorheen een eenmalige momentopname was, is het tegenwoordig iets wat constant in ontwikkeling is. Loopbaankeuzes lopen als een rode draad door de gehele loopbaan, en volgens de opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCW) moet LOB ook als een rode draad door de nieuwe beroepsgerichte programma’s van het vmbo gaan lopen, wat eind 2016 wordt ingevoerd.

X11 is druk bezig met het ontwikkelen van LOB. In leerjaar 1, 2 en 3 gaan mentoren hiermee aan de slag en in leerjaar 4 krijgen de leerlingen LOB als vak, waarbij zij vooral worden ondersteund bij het keuze- en aannameproces voor het vervolgonderwijs.

U als ouder kunt in dit proces ook veel betekenen. Om u daarbij te ondersteunen hebben wij een speciale LOB website gemaakt, waarop u onder andere algemene informatie, documenten, belangrijke datums en specifieke informatie over de overstap naar het MBO kunt vinden.

Mocht u nog vragen hebben over LOB, neem dan gerust contact op met de mentor van uw kind of, als uw kind in leerjaar 4 zit, de Loopbaandocent.

Terug