Terug

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding (LO) heeft diverse doelstellingen, één daarvan is dat leerlingen een leven lang actief deelnemen aan de beweegcultuur (Brouwer et al., 2011). Voorheen werkten we op X11 met heterogene beweeggroepen, oftewel de “normale” klas. De gehele klas volgde tijdens een les één of meerdere klassikale beweegthema’s welke niet door iedereen werden gewaardeerd. Daardoor werd soms door een groep leerlingen de les als niet leuk ervaren.

Leerlingen die positieve ervaringen opdoen tijdens de lessen LO zijn in hun vrije tijd fysiek actiever op latere leeftijd (Haerens et. al., 2010). Op X11 richten we ons op het plezier tijdens de LO les voor iedere leerling.

De leerlingen van X11 stellen bij LO het eigen beweegprogramma samen op basis van interesse. Schooljaar 2017-2018 hebben wij veel ervaringen mogen opdoen met dit systeem. Het concept zoals wij dat ontwikkeld hadden sloot niet voldoende aan bij de beleving van de leerling. De leerlingen gaven aan dat zij nog meer keuzevrijheid wilde hebben. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om vanaf schooljaar 2018-2019 tijdens het introductieprogramma de ‘verplichte’ onderdelen aan te bieden zodat de leerling de rest van het schooljaar volledige keuzevrijheid heeft.

Om in schooljaar 2017-2018 de leerlingen al tegemoet te komen hebben wij de beoordelingen op ‘voldaan’ gezet. In Magister zou het kunnen zijn dat deze beoordeling omgezet is naar het cijfer ‘6’.

Meer informatie kunt u lezen op de LO website.

 

 

 

Terug