Terug

Leerlingen groep 8

Als je een VMBO- of HAVO advies hebt gekregen en je bent iemand die houdt van kunst, cultuur, een beetje techniek én je wilt je creativiteit verder ontwikkelen, dan is X11 media en vormgeving misschien wel de school voor jou.

Beschikbare plaatsen voor schooljaar 2018-2019

Voor komend schooljaar hebben wij plek voor 180 nieuwe leerlingen in leerjaar 1, verdeeld over alle leerwegen van het vmbo (bbl, kbl, gl en tl) en havo. In welke leerweg je wordt geplaatst is afhankelijk van het advies van de basisschool.

Mogelijke brugklastypes op X11 zijn: bbl, bbl/kbl, kbl, kbl/gl en tl, tl/havo en havo. Plaatsing in een brugklastype is eveneens afhankelijk van het advies van de basisschool.  Ook het aantal aanmeldingen en de variatie in niveaus is medebepalend voor de samenstelling van de brugklassen.

Wij proberen zoveel mogelijk aanmeldingen in de eerste ronde te plaatsen.

De procedure algemeen

X11 leidt op tot beroepen in de media en vormgeving. Dit is de enige beroepsrichting die X11 biedt en daarom is 20% van het curriculum gevuld met kunst, cultuur en creatieve vakken. Om deze opleiding goed te kunnen afronden, is het belangrijk, dat je daadwerkelijk interesse en creatieve talenten bezit. Daarom nodigen wij iedereen die zich aanmeldt uit, dus ook jou, om een middag naar X11 te komen.

Je gaat aan de slag met een creatieve opdracht, zodat we een indruk krijgen van jouw motivatie. Tijdens deze middag neem je je portfolio mee, dit bestaat uit 5 tot 10 eigen werken. Denk aan bijvoorbeeld tekeningen, foto’s en schilderingen. Maar ook eigen digitaal werk, zoals een PowerPoint presentatie of een fotobewerking vinden wij goed om van je te zien. Door jouw werk en het gesprek erover proberen we samen een beeld te krijgen of X11 bij jou past.

Een checklist voor je portfolio kun je hier downloaden

De informatie van je huidige school én onze bevindingen van deze middag bepalen of je geschikt lijkt om de opleiding op X11 te volgen.

Groep 8 leerlingen van Utrechtse basisscholen

Jouw aanmelding verloopt via je basisschool en als je op de open lesmiddag naar X11 bent geweest, dan hoef je niet nog eens te komen; we hebben immers al kennisgemaakt met elkaar. De informatie van je basisschool én de bevindingen van de open lesmiddag wegen samen mee in onze besluitvorming m.b.t. toelating. Kinderen die niet op de open lesmiddag van X11 zijn geweest worden alsnog uitgenodigd voor een middag.
Via je basisschool kun je je opgeven voor de open lesmiddag op dinsdag 13 februari 2018 van 13.30 uur tot 15.30 uur voor leerlingen met VMBO-advies of woensdag 14 februari 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur voor leerlingen met een HAVO-advies.

Groep 8 leerlingen uit de regio

Basisschoolverlaters met vmbo/havo-advies, die zijn aangemeld (uiterlijk 6 februari 2018) middels het aanmeldingsformulier van X11 of via de mail krijgen een schriftelijke uitnodiging voor de open lesmiddag. Wij verwachten dat je eigen werk meeneemt, zoals bijvoorbeeld tekeningen, collages, uitdraaien van digitaal werk, dit kan thuis of op school zijn gemaakt. Je krijgt een creatieve opdracht en je vertelt iets over jouw meegenomen werk (portfolio). De datum voor de eerste open lesmiddag voor deze groep is op woensdag 14 februari 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Voor álle basisschoolverlaters
De definitieve aanmelding voor leerjaar 1 op X11 gaat via je basisschool; zij doen dit via OT. Informeer hiervoor bij jouw basisschool. Voor de POVO-procedure in het algemeen klik hier.

Terug