Terug

Planning & lestijden

Vakanties en vrije dagen

Start schooljaar leerlingen   woensdag 29 augustus 2018

Herfstvakantie                 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie                   22 december 2018 t/m 7 januari 2019
Voorjaarsvakantie           23 februari 2019  t/m  3 maart 2019
Pasen/Meivakantie         20 april 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaart                       30 mei 2019  t/m  2 juni 2019
Pinksteren                         8 juni 2019 t/m 10 juni 2019
Start Zomervakantie       18 juli 2019 t/m

Organisatie- en Studiedagen

Dit zijn studie-/werkdagen voor het personeel, maar alle leerlingen zijn dan lesvrij!
Dinsdag 20 november 2018     Organisatiedag
Maandag 7 januari 2019           Studiedag medewerkers NUOVO scholen
Dinsdag  2 april 2019                Organisatiedag
Vrijdag 31 mei 2019                   Organisatiedag

 

Ouderavonden

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Informatieavonden
Deze avonden staan in het teken van (hernieuwd) kennismaken met de mentor en informatie over het nieuwe school- en leerjaar.

Dinsdag 11 september 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur voor ouders en leerlingen leerjaren 1 en 2 op de Noordse Parklaan
Dinsdag 18 september 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur voor ouders en leerlingen leerjaren 3 en 4 op de Vondellaan

Ouderspreekavonden (alle leerjaren)
Tijdens deze avonden kunnen ouders én hun kind (10 minuten) gesprekjes voeren met één of twee docenten van hun kind naar aanleiding van de resultaten.

Donderdag 8 november 2018  tussen 19.00 uur en 21.00 uur         Portfolio-avond leerjaar 1 en 2 Noordse Parklaan
Donderdag  22 november 2018 tussen 19.00 uur en 21.00 uur       Ouderspreekavond leerjaar 3 en 4 Vondellaan

Donderdag  18 april 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur
* leerjaar 1 en 2  Portfolio-avond
* leerjaar 3 en 4 Ouderspreekavond

Kijkavonden
Op deze avonden staat het werk van de leerlingen centraal: alle leerlingen presenteren hun werk aan de ouders. Ouders krijgen hierdoor een indruk van waar hun kind op school mee bezig is. De presentatie van het werk is een onderdeel van het lesprogramma en daarom vallen de kijkavonden onder verplichte lestijd; wij verwachten dan ook dat de leerlingen aanwezig zijn en hun bijdrage leveren. 

Donderdag 31 januari 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 11 juli 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur

Parijs leerjaar 4
Woensdag 29 mei 2018. De traditionele afsluiting van je schooltijd op X11 media en vormgeving …. de 24-uurs reis naar Parijs!

Gala-avond leerjaar 4
Donderdag 27 juni 2018.  Meer informatie en een uitnodiging volgt t.z.t..

Diploma-uitreiking
Tijdens deze avond worden de diploma’s uitgereikt aan al onze geslaagde leerlingen. Na dit officiële gedeelte is er een drankje en een hapje. Ouders zijn hierbij uiteraard van harte welkom.

Dinsdag 9 juli 2019 van 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

 

 

Terug