Terug

Jaarplanning

Vakanties en vrije dagen

Zomervakantie                 6 juli 2017 t/m 22 augustus 2017

Herfstvakantie                 14 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie                   23 december 2017 t/m 8 januari 2018
Krokusvakantie                24 februari 2018  t/m  4 maart 2018
Pasen                                  31 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie                      27 april 2018  t/m  13 mei 2018
Pinksteren                         19 mei 2018 t/m 21 mei 2018
Zomervakantie                 12 juli 2018 t/m 28 augustus 2018

Organisatie- en Studiedagen

Dit zijn studie-/werkdagen voor het personeel, maar alle leerlingen zijn dan lesvrij!
Dinsdag    7 november 2017     Organisatiedag
Maandag  8 januari 2018          Studiedag medewerkers NUOVO scholen
Dinsdag  17 april 2018               Organisatiedag

Ouderavonden

Contact tussen ouders en school vinden wij op X11 heel belangrijk; wij organiseren dan ook een aantal ouderavonden per schooljaar.

Informatieavonden
Deze avonden staan in het teken van (hernieuwd) kennismaken met de mentor en informatie over het nieuwe school- en leerjaar.

Dinsdag 5 september 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur voor ouders/leerlingen leerjaren 1 en 2.
Dinsdag 12 september 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur voor ouders/leerlingen leerjaren 3 en 4.

Ouderspreekavonden (alle leerjaren)
Tijdens deze avonden kunnen ouders én hun kind (10 minuten) gesprekjes voeren met één of twee docenten van hun kind naar aanleiding van de resultaten.

Dinsdag  21 november 2017 tussen 19.00 uur en 21.00 uur
Dinsdag  24 april 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur

Kijkavonden
Op deze avonden staat het werk van de leerlingen centraal: alle leerlingen presenteren hun werk aan de ouders. Ouders krijgen hierdoor een indruk van waar hun kind op school mee bezig is.

Dinsdag 6 februari 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur op de Vondellaan(leerjaar 3&4); Noordse Parklaan (leerjaar 1&2)
Donderdag 5 juli 2018 van 19.00 uur tot 21.00 uur op de Noordse Parklaan

Diploma-uitreiking
Tijdens deze avond worden de diploma’s uitgereikt aan al onze geslaagde leerlingen. Na dit officiële gedeelte is er een drankje en een hapje. Ouders zijn hierbij uiteraard van harte welkom.

Dinsdag 3 juli 2018 van 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur

 

 

Terug