Terug

Informatie leerkrachten basisscholen

De procedure algemeen

X11 leidt op tot beroepen in de media en vormgeving. Dit is de enige beroepsrichting die X11 biedt en daarom is 20% van het curriculum gevuld met kunst, cultuur en creatieve vakken. Om deze opleiding goed te kunnen afronden, is het belangrijk, dat de leerlingen daadwerkelijk interesse en creatieve talenten bezitten. Daarom nodigen wij iedereen die zich aanmeldt uit om een open lesmiddag naar X11 te komen.

Ze gaan aan de slag met een creatieve opdracht en nemen hun portfolio mee, zodat we een indruk krijgen van hun talenten.
Het portfolio kan bestaan teken- en schilderwerk, collages, prints van werk gemaakt op een computer of bijvoorbeeld een zelfgemaakt filmpje, wat op een USB-stick kan worden meegenomen. Diversiteit in werk is leuk, maar het is nog belangrijker dat het werk is waar ze trots op zijn.

Het Onderwijskundig rapport (OKR) én de bevindingen van deze middag bepalen of een kind geschikt lijkt om de opleiding op X11 te volgen.

Utrechtse basisscholen die vallen onder de afspraken van het SterkVo

Bovenstaande geldt ook voor de kinderen die naar de Open Lesmiddag op dinsdag 15 januari  (VMBO bbl, kbl en gl) of donderdag 17 januari (TL, Mavo/Havo, Havo) a.s. van X11 komen. Als zij via OT bij ons worden aangemeld zullen de bevindingen van de open lesmiddag naast de informatie uit het OKR bepalen of het kind geschikt lijkt om de opleiding op X11 te volgen.

Kinderen die niet op de open lesmiddag zijn geweest en worden aangemeld via OT, zullen alsnog worden uitgenodigd voor een open lesmiddag.

Wij volgen de afspraken van het SterkVO m.b.t. de berichtgeving over de uitslag van deze procedure.

Overige basisscholen

Kinderen van uw school, die zich willen aanmelden bij X11, moeten door u worden aangemeld via OT (Onderwijs Transparant).
Verder geldt alle bovenstaande informatie ook voor uw leerlingen.

Aantal plaatsen in leerjaar 1

Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen we bij benadering 217 leerlingen plaatsen.

Broertjes-zusjesregeling

Deze regeling wordt met ingang van schooljaar 2017-2018 gefaseerd afgebouwd bij alle NUOVO-scholen. Voor de volledige afbouwregeling klik hier.

Terug