Terug

Extra hulp- en begeleiding

Wie zorgen voor (extra) hulp en begeleiding? 

Je hebt op X11 een mentor, die zie je een of twee uur per week in de mentorles. Daarnaast geeft je mentor je ook nog een vakles. Je mentor is altijd je aanspreekpunt voor als er iets minder goed gaat of je iets niet weet. Ook voor jouw ouders is de mentor het aanspreekpunt van de school.

De ontwikkeling van een leerling wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem, dus ook van jou. Als blijkt dat je extra hulp nodig hebt, zorgt de mentor soms samen met de coördinator ondersteuning dat de juiste ondersteuning wordt ingezet.

X11 biedt de volgende ondersteuning:

  • Ondersteuning bij dyslexie (protocol)
  • X-tra begeleiding d.m.v.:
  • Kortdurende één-op-één begeleiding
  • Kortdurende ondersteuning bij planning
  • X11 beweeg X-tra (Gedrag reflexie)

Als je hele grote problemen hebt, wordt dit besproken in het gaat de mentor in overleg met de coördinator ondersteuning kijken welke externe ondersteuning kan worden geboden.

Dit doen we vaak in overleg met een of meerdere van onze kernpartners:

  • De leerplichtambtenaar
  • JGZ, de schoolverpleegkundige en /of schoolarts
  • Het buurtteam VO en SO
  • De begeleider passend onderwijs (BPO-er van het SWV).

Natuurlijk worden je ouders vooraf hierover geïnformeerd.

Terug