Terug

Extra hulp- en begeleiding

Je hebt op X11 een persoonlijke mentor, die zie je twee tot drie uur per week. Ook voor jouw ouders is de mentor het aanspreekpunt van de school.

De ontwikkeling van een leerling wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem, dus ook van jou. Als blijkt dat je extra hulp nodig hebt, zorgt de teamleider voor specialistische hulp van buitenaf.

X11 biedt de volgende ondersteuning:

  • Faalangsttraining

  • Ondersteuning bij dyslexie (protocol)

  • Kortdurende één-op-één begeleiding

  • Leerwegondersteuning

 

Als je hele grote problemen hebt, wordt dit besproken in het zorgadviesteam (ZAT), dat bestaat uit het zorgteam X11, de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker. Natuurlijk worden je ouders vooraf hierover geïnformeerd.

Het zorgteam van X11 bestaat uit de teamleider en de schoolmaatschappelijk werker.

Terug