Terug

Doc’s & Forms

Documenten

Schoolgids 2017-2018


Dyslexieprotocol

 

Programma’s van toetsing onderbouw 2017-2018
Onderbouw vmbo en havo 2017-2019

Examenreglement 2017-2018

Lijst van toegestane hulpmiddelen Centrale Examens

Programma van Toetsing en Afsluiting
Algemeen deel  met alle regels en afspraken rond SE’s en Examens bbl, kbl en gl/tl!

Cohort 2017-2019 VMBO (leerjaar 3)

Leerweg bbl, vakinhoudelijk deel
Leerweg kbl, vakinhoudelijk deel
Leerweg gl/tl, vakinhoudelijk deel

Cohort 2016-2018 VMBO (leerjaar 4)

Leerweg bbl, vakinhoudelijk deel
Leerweg kbl, vakinhoudelijk deel
Leerweg gl/tl, vakinhoudelijk deel

Cohort 2017-2019 Havo (leerjaar 4 en 5)

Vorig schooljaar is X11 gestart met de opleiding Havo. De programmering voor het havo-onderwijs is volop in ontwikkeling. Het PTA voor deze opleiding is daarom nog niet volledig, maar zal voor 1 oktober 2018 (nieuw schooljaar) compleet zijn.

Havo, vakinhoudelijk deel

 

Formulieren

Aanmeldingsformulier 2018
Aanvraagformulier_extra_verlof_max_10_dagen

 

 

Terug