Terug

Doc’s & Forms

Documenten

Schoolgids 2017-2018


Dyslexieprotocol

 

Programma’s van toetsing onderbouw 2017-2018
volgt z.s.m.

Examenreglement 2017-2018

Lijst van toegestane hulpmiddelen Centrale Examens

Programma van Toetsing en Afsluiting
Algemeen deel  met alle regels en afspraken rond SE’s en Examens bbl, kbl en gl/tl!

Cohort 2017-2019 (leerjaar 3)

Leerweg bbl, vakinhoudelijk deel
Leerweg kbl, vakinhoudelijk deel
Leerweg gl/tl, vakinhoudelijk deel

Cohort 2016-2018 (leerjaar 4)

Leerweg bbl, vakinhoudelijk deel
Leerweg kbl, vakinhoudelijk deel
Leerweg gl/tl, vakinhoudelijk deel

 

 

Formulieren

Aanmeldingsformulier 2018
Aanvraagformulier_extra_verlof_max_10_dagen

 

 

Terug