Terug
25 januari 2018

Inspraakavond voor ouders!

Inspraakavond

Om de kwaliteit van ons onderwijs op orde te houden en te verbeteren is het belangrijk om met enige regelmaat feedback te vragen aan elkaar. Dit doen we bijvoorbeeld intern: als medewerkers geven we elkaar feedback op elkaars handelen en resultaten, we proberen zoveel mogelijk gelegenheden te creëren om van en met elkaar te leren. We vragen het ook met enige regelmaat aan vervolgopleidingen en het (culturele) veld om de school heen.

Van ouders en van leerlingen ontvangen we natuurlijk ook met regelmaat feedback, veelal is dat feedback die betrekking heeft op specifieke situaties en leerlingen.

Daarnaast is het goed om eens in de zoveel tijd op een meer algemeen niveau samen met leerlingen en ouders te bespreken wat er goed en minder goed gaat op X11. Hierom organiseren we op 25 januari een avond waarbij we ons onderwijs van nu en aanstaande ontwikkelingen op X11 tegen het licht houden.

De avond duurt van 17.30 uur tot 20.30 uur (incl. een simpele maaltijd). We vinden het belangrijk dat veel ouders zich hiervoor aanmelden. Dit kan door een mailtje te sturen naar fleurwiersma@x11.nu. Zou je hierin willen vermelden van wie je de ouder bent en of je zoon of dochter meekomt? We zien uit naar een hele waardevolle avond!

Terug