Terug
vrijdag 1 juni t/m zaterdagmorgen 2 juni 2018

24-uurs reis naar Parijs leerjaar 4

Bonjour!

Het afsluiten van het examenjaar gebeurt traditioneel met een 24 uurs-reis naar Parijs!

Hoewel het in de Europese (hoofd)steden relatief rustig is; valt veiligheid niet te garanderen. We kunnen wel goede afspraken met elkaar maken om het gevoel van veiligheid te vergroten.

Leerlingen zijn voorgaande jaren steeds vrij geweest in hun keuze om in groepjes zelfstandig Parijs te ontdekken. We vinden dit een belangrijke pijler van de reis, ook dit jaar hebben leerlingen opnieuw deze keus. Gezien de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden (terrorisme) vinden we het belangrijk dat je als ouder hier ook nadrukkelijk een stem in hebt. Indien je met je kind besluit dat het prettiger is wanneer hij bij een docent aansluit, laat het dan via het bijgaande formulier weten.

In de bus zullen we ook met de leerlingen bespreken hoe wel en niet te handelen in Parijs. We stellen het op prijs als je dit als ouder voorafgaand aan de reis ook bespreekt. We denken hierbij aan wellicht wat voor de hand liggende thema’s als middelengebruik en opvallend/uitdagend gedrag in woord en gebaar.

Wanneer en hoe op te geven voor deze reis 

Op vrijdag 1 juni vertrekken we om 05.30 uur vanaf de Vondellaan (voor het schoolgebouw); rijden naar Parijs en brengen daar de dag en avond door. Om 24.00 uur vertrekken we weer richting Utrecht, waar we zaterdagochtend weer zullen arriveren, waarschijnlijk erg moe maar met veel mooie herin­neringen.

Er zijn kosten aan deze trip verbonden en wel € 45,00 totaal per persoon. Via Iddink was de mogelijkheid een aanbetaling van € 10,00 te doen; U-pashouders betalen niets bij.

We willen op korte termijn weten of je meegaat, i.v.m. het reserveren van de bus. Er geldt, ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’! Mail bijgaand formulier naar maryvanhofwegen@x11.nu. Zonder dit formulier, ingevuld en ondertekend door één van de ouders/verzorgers, is deelname uitgesloten.

Opgeven betekent ook voor 15 mei het bedrag van € 35,00 óf € 45,00 (als u géén aanbetaling heeft gedaan via Iddink) overmaken op bankrekeningnummer NL 68 RABO 0133268780 t.n.v. NUOVO – X11, Postbus 5175, 3502 JD Utrecht
onder vermelding van ‘Parijsen je naam. Niet betaald betekent dat je niet mee gaat.

Zorg ervoor dat je een geldig reisdocument bij je hebt en daarnaast wat (zak)geld voor eten en drinken en een eventueel te kopen cadeautje. Er gaan voldoende docenten mee als begeleider. De meeste leerlingen gaan zelfstandig (zonder begeleiding) in een groepje Parijs verkennen.
Hier­voor is wel de schriftelijk toestemming van de ouders nodig.

Iedereen krijgt een link naar een boekje met tips, adviezen en telefoonnummers. We spreken twee á drie momenten af om elkaar ergens te treffen in Parijs. Denk je aan een volle telefoon en beltegoed?

Via ‘Agenda’ houden we je verder op de hoogte over de Parijsreis

Klik hier voor de brief en aanmeld/toestemmingsstrook

Terug